BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND hai cấp: Tiếp xúc cử tri xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu

Cập nhật ngày: 06/01/2014 - 05:14

Đại biểu HĐND tỉnh và huyện Dương Minh Châu tiếp xúc cử tri xã Truông Mít.

Tại buổi tiếp xúc, gần 90 cử tri xã Truông Mít được nghe đại biểu HĐND tỉnh, huyện thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh, kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện, báo cáo tình hình hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh, huyện trong năm 2013 và kết quả trả lời, giải quyết những kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

Cử tri cũng đã kiến nghị đến đại biểu tỉnh, huyện về những vấn đề bức xúc ở địa phương hiện nay như: đường giao thông nông thôn số 17 ấp Thuận Bình hư hỏng nặng, đề nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí cùng nhân dân sửa chữa; kênh N2A74, N2A72 đã được bê tông hóa nhưng thiết kế thấp, ngang bằng với mặt ruộng nên người dân gặp khó khăn trong việc lấy nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, đề nghị có biện pháp khắc phục và đầu tư xây dựng thêm cầu qua kênh, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân đi lại; đề nghị nạo vét thông thoáng kênh tiêu N36 ấp Thuận An để thoát nước vào mùa mưa v.v…

Chủ tịch UBND xã Truông Mít cùng đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã giải trình, trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền và ghi nhận, tổng hợp những ý kiến cử tri kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời trong thời gian sớm nhất.

Hiền Âu