BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND tỉnh: Cần đánh giá rõ hơn về kết quả, hiệu quả thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

Cập nhật ngày: 10/12/2011 - 12:03

Qua một ngày thảo luận tổ, có tất cả trên 60 lượt ý kiến phát biểu góp ý của các vị đại biểu. Nhiều vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận và đề nghị UBND tỉnh, các ngành có giải pháp xử lý. Đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và định hướng năm 2012, các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo của UBND nhưng nhiều đại biểu cho rằng báo cáo chưa đánh giá sâu, chưa làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp tới một số lĩnh vực cụ thể, như việc triển khai 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Việc triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới còn chậm, chất lượng quy hoạch thấp, nhiều tiêu chí không sát thực tế, lãng phí tiền đầu tư xây dựng quy hoạch. Đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới để thống nhất: về mô hình thiết kế đối với các hạng mục đầu tư; xác định nguồn vốn, nhất là vốn đầu tư (thu÷ lợi, giao thông); việc tính bình quân đầu người ở cấp xã; về xây dựng trường đạt chuẩn…; cần đánh giá công tác bảo vệ và phát triển rừng; tập trung đầu tư phát triển kinh tế biên mậu để góp phần tăng thu ngân sách; đề nghị nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đền bù khu tái định cư giai đoạn II ở Khu Liên hợp Phước Đông - Bời Lời; tăng cường đầu tư cho Thị xã để trở thành đô thị loại III; cần cụ thể hoá chỉ tiêu về xử lý chất thải rắn, nêu cụ thể tỷ lệ phần trăm bệnh viện công có hệ thống xử lý chất thải, hoá chất và tỷ lệ phần trăm xử lý chất thải đạt hiệu quả, 100% bệnh viện tư nhân có hệ thống xử lý chất thải trong giải pháp năm 2012.

Đại biểu thảo luận tại tổ

Đại biểu đề nghị phân tích, đánh giá rõ hơn về kết quả và hiệu quả thực hiện NQ 11/NQ-CP của Chính phủ; các doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận với nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, nên quy định, kiểm soát mức lãi suất trần cho vay của các tổ chức tín dụng; đề nghị tổ chức kiểm tra, kiểm soát để Quỹ Đầu tư phát triển địa phương đầu tư có hiệu quả tránh nợ đọng lớn.

Cần tuyên truyền rộng rãi công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công bố rộng rãi, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn bán hàng kém chất lượng; đa dạng hoá ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn; đại biểu băn khoăn về chỉ tiêu giảm hộ nghèo, đề nghị tỉnh có chỉ đạo khảo sát, đánh giá chính xác việc giảm hộ nghèo; cần xử lý nghiêm đối với vấn đề “chạy trường”; chấn chỉnh việc thu quỹ “xã hội hoá” tại các trường học. Cần quan tâm đầu tư hiệu quả cho ngành giáo dục, y tế; đề nghị làm rõ tiêu chí để xác định hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hoá – Thể thao - Học tập cộng đồng.

Về cải cách hành chính, công tác phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông chưa được quan tâm thực hiện tốt, thái độ phục vụ của cán bộ phụ trách bộ phận một cửa có lúc, có nơi chưa được tốt. Đề nghị các đơn vị chấn chỉnh tránh gây phiền hà cho người dân.

Về chỉ tiêu, nhiệm vụ 2012, đại biểu đề nghị xem xét nâng một số chỉ tiêu như: giải quyết việc làm; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh… Đồng thời, xem xét lại một số chỉ tiêu có nguy cơ khó đạt như chỉ tiêu về môi trường, trường chuẩn quốc gia.

Về giải pháp năm 2012, đề nghị tập trung xử lý nợ đọng thuế; quyết toán dứt điểm các công trình XDCB; việc ứng dụng CNTT vào CCHC nên thống nhất về phần mềm ứng dụng để đồng bộ, hiệu quả và tiết kiệm; đầu tư hoàn thiện các hạng mục phòng thủ, đảm bảo tiến độ xây dựng khu vực phòng thủ.

Đối với các tờ trình được trình tại kỳ họp, đại biểu quan tâm và thảo luận nhiều nhất với tờ trình về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài. Đại biểu đề nghị không nên quy định các đối tượng tham gia học trên đại học phải có thâm niên công tác từ 3 đến 5 năm trở lên, chỉ cần quy định có 3 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không hỗ trợ kinh phí đào tạo đối với đối tượng là nghiên cứu sinh; việc quy định thời gian công tác sau khi được đào tạo gấp 3 lần thời gian đào tạo là chưa phù hợp, cần quy định thời gian công tác bằng với thời gian đào tạo, vì môi trường làm việc tốt thì sẽ giữ chân được nhân tài; nâng tiền hỗ trợ đối với đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I; xem xét lại chính sách hỗ trợ tự nâng cao trình độ đại học đối với cán bộ, công chức tự nâng cao trình độ và cán bộ, công chức được cử đi học; hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã tự nâng cao trình độ; duy trì mức hỗ trợ thêm ngoài lương đối với các lớp đào tạo quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã; cần phân biệt giữa đào tạo cao học ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và các ngành khoa học xã hội để có mức hỗ trợ cho phù hợp; mức thu hút tiến sĩ, thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài cần cao hơn mức thu hút tiến sĩ, thạc sĩ được đào tạo trong nước và cần tăng mức thu hút tiến sĩ, thạc sĩ được đào tạo trong nước cho phù hợp với tình hình thực tế; việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ để đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Đề nghị trong Nghị quyết HĐND cần quy định rõ căn cứ vào nhu cầu của địa phương, cơ quan, đơn vị để có quy hoạch định hướng đào tạo cụ thể, tránh chạy theo số lượng…

KIM CHI