BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu nhân dân phải là “người trong cuộc”

Cập nhật ngày: 25/02/2010 - 05:47

Ngày 25.2.2010, HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2009. Đồng chí Lê Thị Bân-Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên đã đến dự.

Theo báo cáo của HĐND tỉnh tại hội nghị, trong năm 2009, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 3 kỳ họp (thứ 16, 17 và 18), trong đó có một kỳ họp bất thường; thông qua 30 nghị quyết, trong đó có 17 nghị quyết quy phạm pháp luật. Công tác chuẩn bị và tiến hành kỳ họp đúng quy định. Các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp được quan tâm chu đáo, có chất lượng…

Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND đảm bảo đúng theo chương trình giám sát, chủ yếu tập trung vào việc tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời còn tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; tình hình quản lý, sử dụng và giải ngân các nguồn vốn vay, vốn chương trình mục tiêu và vốn trái phiếu Chính phủ; việc tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hợp tác xã, Luật Phòng- chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách hành chính, đăng ký và quản lý hộ tịch…

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh dự hội nghị

Trong năm 2009, Thường trực HĐND tỉnh, huyện và Thị xã đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ cùng cấp và các cơ quan hữu quan tổ chức 4 đợt tiếp xúc cử tri; có 377 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND ở các huyện, thị xã; có 25.871 cử tri tham dự với 2.737 lượt ý kiến phát biểu. Phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu giải trình tại buổi tiếp xúc. Những vấn đề còn lại, các đại biểu tiếp thu, ghi nhận và chuyển cho cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp chuyển đến UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan để xem xét giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời theo dõi, tổng hợp nội dung trả lời của cơ quan chức năng gửi đại biểu HĐND để thông báo, trả lời cho cử tri. Riêng đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo, kiến nghị Trung ương xem xét, giải quyết… Trong năm 2009, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận 324 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, đã chuyển các cơ quan xem xét giải quyết 103 đơn. Đến cuối tháng 12.2009, các cơ quan chức năng đã có văn bản trả lời 64 đơn. Đối với HĐND cấp huyện, trong năm 2009 đã tổ chức tổng cộng 22 kỳ họp (gồm 2 kỳ họp thường lệ và một số kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp bất thường), thông qua 129 nghị quyết, trong đó có 75 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật. Các hoạt động giám sát, khảo sát; tiếp xúc cử tri, xử lý ý kiến-kiến nghị của cử tri; tiếp công dân, xử lý và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động của HĐND cấp tỉnh, huyện vẫn còn một số mặt hạn chế như: Tính phản biện của một số báo cáo thẩm tra chưa cao, chưa đi sâu phân tích những hạn chế, yếu kém trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội để đề xuất những giải pháp có tính khả thi; hiệu quả của giám sát, khảo sát chưa cao, còn nhiều vấn đề cử tri và dư luận phản ánh thông qua các đợt tiếp xúc và qua các phương tiện thông tin đại chúng chưa được khảo sát, giám sát kịp thời để kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết dứt điểm; một số đại biểu không tham gia tiếp xúc cử tri, ở một số điểm tiếp xúc, số lượng cử tri tham gia còn hạn chế…

Về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh, năm 2009, Đoàn đã thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật, lấy ý kiến đóng góp 16 dự án luật chuẩn bị thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khoá XII. Trong năm, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh cũng đã tổ chức 4 đợt tiếp xúc cử tri ở 83 điểm với hơn 6.350 lượt người tham dự. Đoàn ĐBQH đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức các cuộc giám sát về thực hiện chính sách đối với người có công, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ… Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh cũng thực hiện tốt các hoạt động tại kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khoá XII và các hoạt động khác thuộc trách nhiệm, thẩm quyền...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Bân nhận định hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, cấp huyện trong năm 2009 đạt hiệu quả, chất lượng cao hơn năm 2008. Các mặt hoạt động đều đạt kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, cấp huyện chưa tương xứng, chưa ngang tầm nhiệm vụ, chất lượng giám sát chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, nhu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Năm 2010 hoạt động giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm và phải có nhiều kiến nghị mạnh mẽ, thiết thực về những giải pháp xử lý, giải quyết sau giám sát chứ không nên chỉ kiến nghị suông, kiến nghị “cho có” hoặc không kiến nghị. Hoạt động tiếp xúc cử tri phải tránh bệnh hình thức, tiếp xúc phải có chất lượng. ĐBQH, đại biểu HĐND phải là “người trong cuộc” để có hướng giải quyết những vấn đề bức xúc ở địa phương…

HOÀNG THI