BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu QH Lê Minh Trọng: Cần quy định bảo vệ nghiêm ngặt đất trồng lúa (*)

Cập nhật ngày: 03/11/2011 - 03:04

ĐBQH Lê Minh Trọng đang phát biểu

Tại phiên làm việc ở tổ ngày 1.11, thảo luận về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015), đại biểu Lê Minh Trọng (Tây Ninh) cơ bản thống nhất với báo cáo thẩm tra Uỷ ban Kinh tế là thời gian qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiệu lực và hiệu quả của quản lý Nhà nước về đất đai, góp phần tích cực vào việc phát huy tiềm năng đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã khoanh định quỹ đất sản xuất nông nghiệp, bảo vệ quỹ đất trồng lúa, bảo đảm mục tiêu cung cấp đủ lương thực trong nước, có dự trữ chiến lược và xuất khẩu; diện tích đất chưa sử dụng từng bước được khai thác đưa vào sử dụng một cách hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội vừa đảm bảo yêu cầu cân bằng hệ sinh thái và bảo vệ môi trường...

Đại biểu Lê Minh Trọng cũng đồng tình với đánh giá của Uỷ ban Kinh tế cho rằng: việc đánh giá thực hiện các chỉ tiêu theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhiều chỉ tiêu chỉ mới đề cập dưới dạng thống kê và phản ánh tình hình thực hiện, chưa đi sâu phân tích chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội của việc thực hiện chỉ tiêu; chưa phân tích rõ mặt được, chưa được của từng chỉ tiêu đạt, vượt và chưa đạt so với quy hoạch, kế hoạch. Nhiều vấn đề tồn tại, yếu kém, bức xúc chưa được đề cập một cách đầy đủ, như: sử dụng đất sai mục đích, kém hiệu quả, những bất cập về thể chế, chính sách; phân cấp trong quản lý quy hoạch, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn bất cập...

Đại biểu Lê Minh Trọng đề nghị: Quốc hội nên quyết định các chỉ tiêu lớn, quan trọng, mang tính định hướng. Đây là các chỉ tiêu cần xác định để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo an ninh, quốc phòng, an ninh lương thực quốc gia. Trên cơ sở đó, Chính phủ tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước. Các chỉ tiêu cụ thể giao Chính phủ, chính quyền các cấp phê duyệt theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm của từng cấp. Quốc hội quan tâm chú ý đến chỉ tiêu đất rừng sản xuất. Bởi đất rừng sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong đất lâm nghiệp (gần 50%), ảnh hưởng lớn tới tỷ lệ độ che phủ của rừng và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Quốc hội cũng cần quan tâm vấn đề nhiều địa phương có nhu cầu chuyển đổi đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác, nên cần phải khoanh định rõ diện tích đất trồng lúa để bảo vệ nghiêm ngặt, quy định trách nhiệm rõ ràng, điều kiện chặt chẽ khi chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích sử dụng khác và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

(ảnh minh hoạ)

Về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015), đại biểu Lê Minh Trọng đề nghị: Cần xem xét, tính toán lại đối với diện tích đất dành cho khu công nghiệp. Hiện nay tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt rất thấp, trong khi đó kế hoạch sử dụng đất đến 2015 tăng từ 72.000 ha lên 150.000 ha là quá nhanh, dẫn đến tình trạng hoặc không đạt kế hoạch hoặc hiệu quả kinh tế thấp. Mặt khác, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) đặt ra mục tiêu là ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và với diễn biến tình hình thế giới hiện nay thì việc thu hút đầu tư nước ngoài và trong nước sẽ chậm hơn,

Về giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đại biểu Lê Minh Trọng đề nghị: Quốc hội nên có chương trình, kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước; sớm tiến hành sửa đổi Luật Đất đai để đảm bảo điều kiện pháp lý cho việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Chính phủ sớm ban hành tiêu chí để phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch, đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo cho việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch.

Duy Quang

(*) Tựa đề do Toà soạn đặt


 
Liên kết hữu ích