BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu QH Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm: Rất cần quy định về y đức trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Cập nhật ngày: 06/06/2009 - 11:22

ĐB Nguyễn Thành Tâm phát biểu thảo luận tổ

Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 4.6.2009, ĐBQH Nguyễn Thành Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh phát biểu ý kiến đóng góp một số nội dung cụ thể như: Khoản 11 Điều 5 Dự án Luật quy định về các hành vi bị nghiêm cấm: “Công chức, viên chức y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều hành bệnh viện tư nhân, bệnh viện thuộc các hình thức sở hữu khác, trừ trường hợp công chức, viên chức y tế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành bệnh viện thuộc các hình thức sở hữu khác mà Nhà nước có phần góp vốn tại bệnh viện đó”. ĐB Tâm đề nghị cấm công chức, viên chức y tế không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều hành tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân chứ không chỉ cấm riêng đối với bệnh viện tư nhân.

Điều 39 Dự án Luật quy định các hình thức tổ chức hành nghề KBCB bao gồm: Bệnh viện, bệnh viện y học cổ truyền; phòng khám bệnh, phòng chẩn trị y học cổ truyền; nhà hộ sinh; cơ sở chẩn đoán; cơ sở dịch vụ y tế và các hình thức tổ chức hành nghề KBCB khác theo quy định của pháp luật và giao cho Chính phủ quy định cụ thể các hình thức tổ chức hành nghề này thuộc cả khu vực Nhà nước và tư nhân. ĐB Tâm đề nghị quy định cụ thể trong Dự án Luật, hệ thống KBCB của Nhà nước theo mô hình 4 cấp hành chính hiện nay từ Trung ương đến cơ sở, bao gồm cả trạm y tế cấp xã. Đại biểu còn đề nghị xác định rõ hơn về thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn và thu hồi chứng chỉ hành nghề KBCB.

Ngoài ra, ĐB Nguyễn Thành Tâm còn góp ý những vấn đề rất cần thiết trong công tác khám bệnh, chữa bệnh nhưng trong Dự án Luật không đề cập đến như: Việc kết hợp Đông Tây y trong khám chữa bệnh. Vì đây là truyền thống, là đặc thù của dân tộc mà Đảng, Bác Hồ, Nhà nước ta rất quan tâm, trong thực tế đã trải qua bao giai đoạn lịch sử, qua bao thời kỳ thậm chí lúc gặp khó khăn nhất đã chứng minh tính hiệu quả của nó một cách rõ rệt; vấn đề y đức rất bức xúc trong xã hội gần đây hệ thống truyền thông, báo chí phản ánh khá rộng rãi làm cho Đảng, Nhà nước rất quan tâm, lo ngại cũng chưa được quy định trong Luật…

THANH NHÀN

(Mail từ Hà Hội)