Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 17/03/2020 - 08:47

BTNO - Ngày 16.3, Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là chi bộ được Huyện ủy Châu Thành chọn tổ chức đại hội điểm.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, hiệu quả đầu tư công chuyển biến tích cực góp phần thiết thực cho việc phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà trong nhiều năm qua.

Cấp ủy đã lãnh đạo chủ động, kịp thời trong việc triển khai kế hoạch xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm, các dự án được triển khai, nghiệm thu đưa vào sử dụng đáp ứng sự cần thiết đầu tư, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng nguồn vốn, luôn tuân thủ quy định về đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015-2020.

Lãnh đạo Huyện ủy Châu Thành tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới.

Giai đoạn 2015-2019 có 226 dự án, công trình được đầu tư với tổng nguồn vốn trên 580 tỷ đồng, trong đó có 141 công trình giao thông, 81 công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật; riêng trong năm 2020 có 49 công trình được đầu tư. Nhìn chung, các dự án sau khi hoàn thành đã góp phần thiết thực cho việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Đối với công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng đến cán bộ, đảng viên, quần chúng. 100% đảng viên thực hiện tốt “Sổ phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”. Trong đó, năm 2018 có 22% đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2019 có 23% đảng viên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành luôn quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, chú trọng công tác quy hoạch đội ngũ kế thừa mang tính chiến lược ngang tầm nhiệm vụ đảm bảo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp trên. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã kết nạp được 8 đảng viên.

Đối với kết quả đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên, Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Châu Thành hai năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 2 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1 năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đại hội đã bầu cấp ủy khóa mới gồm 3 đồng chí, bầu bí thư, phó bí thư và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Nguyễn Thị Dung- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ.

Thiện Nhân