Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Đại hội Chi bộ cơ quan Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 

Cập nhật ngày: 16/06/2020 - 20:35

BTNO - Chiều 15.6, Chi bộ cơ quan Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020–2025. Ông Trần Lê Duy-Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng 16 đảng viên của chi bộ tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015–2020, Chi uỷ Chi bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt chức năng phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tham gia xây dựng và lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị của cơ quan; từng cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu, đề xuất thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Chi uỷ Chi bộ cơ quan Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ra mắt Đại hội.

Công tác xây dựng đảng luôn được chi bộ quan tâm, chú trọng. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ và phát triển đảng viên; trong nhiệm kỳ chi bộ đã kết nạp được 5 đảng viên mới, đạt gần 170% nghị quyết chi bộ đề ra.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020–2025, Chi bộ cơ quan Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề ra mục tiêu phát triển, lãnh đạo đảng viên, quần chúng phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.

Phối hợp với lãnh đạo cơ quan tập trung chỉ đạo đảng viên và quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong đó đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu hằng năm chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên.

Đại hội đã bầu Chi uỷ Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí, ông Trần Lê Duy-Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; bà Nguyễn Thuý Oanh-Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tố Tuấn