Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Đại hội Chi bộ Hội Cựu chiến binh – Liên đoàn lao động thị xã Hòa Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Cập nhật ngày: 12/05/2020 - 09:08

BTNO - Ngày 11.5, Chi bộ Hội Cựu chiến binh-Liên đoàn lao động Thị xã Hòa thành tồ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng viên bầu Bí thư và Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ cơ quan Hội Cựu chiến binh-Liên đoàn Lao động thị xã Hòa Thành phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra. Nhất là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đảng viên luôn quan tâm thường xuyên, thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ.

Bên cạnh đó, Chi bộ quán triệt cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được tiến hành đổi mới gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Bí thư và Phó bí thư Chi bộ Hội Cựu chiến binh-Liên đoàn Lao động thị xã Hòa Thành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Công tác xây dựng Đảng luôn được chi bộ quan tâm. Kết quả, hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5 năm liền Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Đại hội bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020–2025. Ông Bùi Văn Khắc–Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Hòa Thành tái cử Bí thư Chi bộ và ông Nguyễn Tiến Dũng–Phó Chủ tịch LĐLD thị xã được đại hội bầu giữ chứ Phó Bí thư Chi bộ.

Đồng thời, Đại hội bầu 2 đại biểu chính thức, 1 dự khuyết (trong đó có 1 đại biểu đương nhiên) vào đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Hòa Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thị xã Hòa Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Đại hội cũng thảo luận đề ra giải pháp, mục tiêu là hàng năm giữ vững Chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;…

Võ Liêm