Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành:

Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 05/06/2020 - 19:07

BTNO - Sáng 5.6, Chi bộ Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành tổ chức Đại hội Chi bộ lần I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành là chi bộ được sáp nhập từ 3 chi bộ Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa Thông tin-Thể thao và Thư viện huyện.

Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành ra mắt Đại hội.

Xác định nhiệm vụ chính trị của đơn vị là nhiệm vụ thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nên trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phát triển văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, truyền thanh. 

Nội dung công tác tuyên truyền luôn được Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh chú trọng, công tác tuyên truyền theo đúng định hướng của cấp trên. Nội dung tuyên truyền luôn được đổi mới, đa dạng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị-tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết các quan điểm chính trị trong tình hình mới.

Chi bộ luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là công tác trọng tâm và thường xuyên,  lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư, Phó bí thư. Ông Châu Quốc Tuấn được bầu làm Bí thư.

Gia Hân