BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2009

Cập nhật ngày: 18/12/2009 - 08:12

Lãnh đạo tỉnh tham dự Đại hội.

Đại hội chính thức khai mạc vào sáng 18.12 tại Hội trường Tỉnh uỷ.

Đến dự đại hội có Phó Chủ nhiệm UB Dân tộc Chính phủ Sơn Phước Hoan, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Bân, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND- UBND tỉnh, các cán bộ lão thành…

Đại hội cũng hân hạnh được đón tiếp đại diện các tỉnh bạn Campuchia là Ngài Lăng Khol - Chủ tịch HĐND tỉnh Kampong Chàm, Ngài Phăn Chăn Thul– Phó Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng

Theo số liệu của Ban tổ chức, có 250 đại biểu chính thức tham dự Đại hội, đại diện cho hơn 17.500 đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong đó có 173 đại biểu nam giới và 77 đại biểu nữ; 32 đại biểu là đảng viên. Đại biểu cao tuổi nhất là đại biểu Lâm Nghênh, dân tộc Khmer, sinh năm 1920, đơn vị huyện Tân Châu; đại biểu có tuổi đời nhỏ nhất là đại biểu Chhôn Lia, dân tộc Khmer, sinh năm 1992, cũng thuộc đơn vị huyện Tân Châu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Giảm phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Giảm cho rằng: Trong thời gian qua, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã gắn bó cùng đồng bào Kinh trong đại gia đình dân tộc Việt Nam, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được công nhận ấp (khu phố) văn hoá, nhiều gia đình và cá nhân là gương điển hình trong xây dựng nếp sống văn hoá, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền được nhiều cấp, nhiều ngành biểu dương và khen thưởng.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Giảm nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ I-2009 diễn ra nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số qua các thời kỳ, nhất là thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; tổng kết đánh giá tình hình dân tộc và công tác dân tộc từ khi có Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) đến nay, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc giai đoạn từ nay đến năm 2015 và 2020; tôn vinh những tập thể và cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số có thành tícch xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ. 

Báo cáo tại đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, bà Lâm Thị Mỹ Hà cho biết: Những năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt. Thể hiện rõ nét nhất và hiệu quả nhất trong chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta là việc đặc biệt quan tâm hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết giúp đồng bào phát triển kinh tế… Qua đó, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên đáng kể.

Việc triển khai thực hiện các Chương trình 134, 135 mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ đời sống nhân dân. Các công trình hạ tầng như giao thông, thuỷ lợi, trường học, nước sinh hoạt, điện, y tế… xây dựng đạt chất lượng, góp phần làm thay đổi vùng biên giới, thay đổi vùng nông thôn và hình thành tập quán sản xuất mới, vươn lên thoát nghèo, an tâm định cư và phát triển sản xuất, giảm được hộ nghèo hằng năm, tạo niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã hiệp thương chọn cử 6 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hà Nội.

Diễn biến chi tiết đại hội, mời bạn đọc theo dõi Báo Tây Ninh, số ra ngày 19.12.2009.

Phó Chủ nhiệm UB Dân tộc Chính phủ tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Đại biểu các dân tộc thiểu số tham dự Đại hội

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số ngày 1.4.2009, dân số Tây Ninh khoảng 1.066.402 người. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có 17.540 người, chiếm 1,65% dân số toàn tỉnh. Ngoài dân tộc Kinh, những dân tộc thiểu số đông nhất là dân tộc Khmer 7.538 người, chiếm 0,71%; dân tộc Hoa 3.975 người, chiếm 0,37%; dân tộc Chăm 3.254 người, chiếm 0,31%; dân tộc Tà Mun 1.680 người, chiếm 0,16%; dân tộc Mường 466 người chiếm 0,04%. Các dân tộc thiểu số khác số lượng ít, chiếm tỷ lệ 0,06%.

Đặng Hoàng Thái