BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội đại biểu Câu lạc bộ hưu trí huyện Tân Châu

Cập nhật ngày: 18/01/2013 - 05:56

(BTNO)- Vừa qua, Câu lạc bộ hưu trí huyện Tân Châu đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2013-2018. Đến dự có ông Võ Đức Tú – Chủ tịch Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo huyện Tân Châu, các ban, ngành đoàn thể và đại biểu đại diện cho hơn 500 cán bộ hưu trí trong toàn huyện.

Ban chấp hành CLB hưu trí huyện Tân Châu nhiệm kỳ 2013-2018 ra mắt đại hội.

Câu lạc bộ hưu trí huyện Tân Châu (tiền thân là Ban liên lạc hưu trí) được thành lập theo Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 12.11.2012 của Chủ tịch UBND tỉnh; CLB là tổ chức xã hội của những cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân đã nghỉ hưu hiện sinh sống trên địa bàn huyện Tân Châu; là nơi tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên những người về hưu luôn sống tốt, sống khỏe, sống có ích, làm gương cho thế hệ trẻ trong việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, thông qua Điều lệ Câu lạc bộ hưu trí huyện Tân Châu và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018, trong đó tập trung kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên; vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của người cán bộ hưu trí, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư (ấp) văn hóa, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Câu lạc bộ hưu trí huyện Tân Châu nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 15 người. Ông Trần Quang Minh được bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ.

Công Điều