BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội đại biểu Công đoàn các KCN tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Cập nhật ngày: 10/11/2012 - 05:33

(BTNO)- Trong 2 ngày 8 và 9.11.2012, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đến dự có ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Công đoàn các KCN Tây Ninh ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017

Được thành lập từ năm 2008, Công đoàn các KCN đã nhanh chóng đi vào hoạt động và đạt được một số kết quả. Tính đến cuối tháng 9.2012 đã có 7 dự án được BQL khu kinh tế tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 5 triệu USD và 1.149 tỷ đồng; có 162 dự án được cấp phép (123 dự án FDI, 39 dự án trong nước) tổng vốn đầu tư đăng ký 426,65 triệu USD và trên 3.500 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, các KCN đã thành lập mới 69 công đoàn, nâng tổng số công đoàn cơ sở (CĐCS) hiện nay là 123 với 32.057 đoàn viên, trong đó CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước là 121/130, đạt tỷ lệ 93% trên tổng số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS theo quy định. Hiện các KCN, Khu chế xuất có 43.907 công nhân lao động,  tăng gần 20 ngàn người so với đầu nhiệm kỳ I, chủ yếu là ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó lao động trẻ, lao động nữ chiếm tỷ lệ 66%.

Trong nhiệm kỳ qua, các tổ chức công đoàn đã chủ động trong việc tham gia kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến công nhân lao động, tích cực tham gia giải quyết việc làm, chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp lao động, góp phần xây dựng và ổn định quan hệ lao động ở cơ sở.

Đại hội cũng đánh giá những hạn chế, khó khăn trong thời gian qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới với mục tiêu đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định, tiến bộ; vì quyền, lợi ích của người lao động, sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp, của đơn vị và của tỉnh.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành công đoàn, ông Nguyễn Văn Ân tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn các KCN Tây Ninh, nhiệm kỳ 2012-2017.

Hiểu Sinh