BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phước Ninh lần thứ VII 

Cập nhật ngày: 15/04/2024 - 09:39

BTNO - Ngày 14.4, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại biểu hiệp thương bầu Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Phước Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Hội và phong trào thanh niên xã Phước Ninh hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị của mình, đáp ứng nguyện vọng của thanh niên.

100% hội viên được tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội các cấp, chính sách, pháp luật Nhà nước và Luật Thanh niên. Hội đã phát triển được 167 hội viên, giới thiệu 59 hội viên thanh niên tiên tiến kết nạp vào Đoàn; tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 860 hội viên thanh niên, có 255 hội viên thanh niên có việc làm ổn định; vận động các nguồn lực xã hội xây tặng 3 căn nhà nhân ái cho hội viên…

Nhiệm kỳ 2024–2029, với phương châm “Thanh niên xã Phước Ninh xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo”, Hội LHTN xã Phước Ninh sẽ tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hoá, ý thức tự lực, tự cường, nâng cao trình độ học vấn, góp phần xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có lối sống lành mạnh; cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Hội...

Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Phước Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội.

Đại hội đã hiệp thương bầu Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Phước Ninh lần thứ VII gồm 9 anh chị; anh Nguyễn Chí Thanh tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Phước Ninh nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội cũng đã hiệp thương bầu 7 anh chị dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Dương Minh Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Vũ Nguyệt