BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII họp phiên đầu tiên

Cập nhật ngày: 26/09/2014 - 06:50
 

Phiên họp đầu tiên của Đại hội. (Ảnh: TH)

Tham dự Đại hội có 1.006 đại biểu chính thức. Trong đó có 8 người là đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài; đại biểu là cá nhân tiêu biểu thuộc các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo là 112 người; còn lại là đại biểu do đại hội mặt trận các tỉnh, thành phố cử ra và đại biểu do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ định.

Đại hội đã hiệp thương và cử Đoàn Chủ tịch gồm 56 vị và Đoàn Thư ký gồm 5 vị; thông qua báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội; thảo luận góp ý Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2009 - 2014).

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam lần thứ VII (2009 - 2014); rút ra những bài học kinh nghiệm, nhận định, đánh giá cụ thể, toàn diện về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2014 - 2019).

Trọng tâm là nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; mở rộng dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đẩy mạnh thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Các đại biểu biểu quyết tại phiên họp. (Ảnh: TH) 

Đại hội sẽ thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); hiệp thương, giới thiệu và quyết định Ủy ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Đại hội diễn ra trong 3 ngày 25 – 27/9. Ngày 26/9, Đại hội sẽ khai mạc chính thức và tiếp tục chương trình làm việc./.

Nguồn Báo điện tử ĐCS