Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ xã Long Vĩnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cập nhật ngày: 03/06/2020 - 11:43

BTNO - Trong 2 ngày 1-2.6, Đảng bộ xã Long Vĩnh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền-Bí thư Huyện ủy Châu Thành đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Long Vĩnh luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, qua đó giành được nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực (đạt 19/20 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra).

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Vĩnh khóa mới ra mắt Đại hội.

Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã hàng năm đều đạt và vượt so với Nghị quyết; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo hàng năm giảm bình quân 0,65%. Hiện tỷ lệ hộ nghèo trong xã chỉ còn 3,41% (đầu nhiệm kỳ 6,67%).

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn kịp thời. Trong nhiệm kỳ phát triển được 22 đảng viên mới.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từng bước được đổi mới. Công tác vận động quần chúng ngày càng có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong xã.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2015. Ông Nguyễn Tiến Quân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Long Vĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiên Di