Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ xã Phước Thạnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 31/05/2020 - 19:45

BTNO - Trong 2 ngày 28-29.5, Đảng bộ xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề “Đoàn kết dân chủ, trách nhiệm; quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kinh tế phát triển, xã hội ổn định”. Ông Phạm Văn Phỉ-Phó Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Qua 5 năm (2015-2020) thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phước Thạnh huyện Gò Dầu lần thứ XII, kinh tế- xã hội của xã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, tiềm năng, lợi thế về lao động, đất đai được phát huy hiệu quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ  xã Phước Thạnh, nhiệm kỳ 2020-2025  ra mắt đại hội.

Công tác thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Sản xuất nông nghiệp đạt tổng diện tích gieo trồng gần 3.000ha đạt 105% so Nghị quyết, tập trung các cây trồng truyền thống phù hợp với thổ nhưỡng, đất đai với thu nhập bình quân 43 triệu đồng/ ha.

Quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo” hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, thực hiện tốt việc xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trên địa bàn xã và triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Bên cạnh đó, Đảng ủy còn tổ chức quán triệt thực hiện trong toàn Đảng bộ về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Quy định của Đảng.

Qua triển khai đã tạo sự thống nhất trong Đảng, được sự đồng thuận trong nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm trước dân, trước công việc, luôn gương mẫu, có tâm huyết với công việc.

Công tác tổ chức bộ máy được kiện toàn, củng cố đi vào hoạt động có chất lượng. Công tác phát triển đảng viên mới được 30 đ/c đạt 100% so nghị quyết đề ra

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 14 đồng chí và đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện Gò Dầu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Huỳnh Việt Sơn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phước Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025. 

Công Kha