BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội điểm Uỷ ban MTTQ xã các huyện/thị

Cập nhật ngày: 03/12/2013 - 06:05

(BTNO)- Trong những ngày qua, các huyện/thị trong tỉnh tiến hành Đại hội đại biểu Uỷ ban MTTQ các xã làm điểm của địa phương nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội MTTQ các cấp.

* Tại Tân Biên, UB.MTTQ xã Thạnh Bình được huyện chọn làm điểm tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2013-2018.

Tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Thạnh Bình đã tổ chức vận động và phát động các phong trào thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong 5 năm, bằng nhiều hình thức tập hợp, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phát triển được hơn 6.100 đoàn viên, hội viên vào tổ chức hội; hội viên và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng cuộc vận động Ngày vì người nghèo; xây dựng 230 căn nhà tình thương cho người nghèo với trị giá hơn 5 tỷ đồng; trợ cấp, tặng quà, khám cấp thuốc điều trị bệnh cho người nghèo trị giá trên 39 tỷ đồng; các doanh nghiệp và nhân dân tham gia đóng góp hơn 900 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn…

Đến năm 2013 xã Thạnh Bình có 94% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 8/8 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa 8 năm liền, xã được công nhận xã văn hóa từ năm 2009 và liên tục giữ vũng danh hiệu xã văn hóa cho đến nay.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Mặt trận xã trong nhiệm kỳ 2013-2018 và hiệp thương cử ra 33 thành viên vào Uỷ ban Mặt trận xã nhiệm kỳ mới; ông Nguyễn Ngọc Đẳng tái đắc cử chức danh chủ tịch UB.MTTQVN xã.

Đức Thịnh

* Tại Bến Cầu, Ủy ban MTTQVN xã Long Chữ được chọn làm điểm tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ qua, UB.MTTQVN xã Long Chữ luôn được kiện toàn tổ chức, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, MTTQ xã đã lấy ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, dự thảo Luật đất đai sửa đổi trong nhân dân ở địa phương đạt 100%; động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Hàng năm có trên 99% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, cuối năm bình xét có hơn 97% hộ đạt gia đình văn hóa,…

Ra mắt thành viên Ủy ban MTTQVN xã nhiệm kỳ 2014-2019

MTTQ cùng với các đoàn thể trong xã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” với nội dung và hình thức phong phú. 5 năm qua cùng với hỗ trợ của các cấp, MTTQ xã đã vận động nhân dân đóng góp 913 triệu đồng, hỗ trợ 2.500 phần quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xét và đề nghị xây tặng 66 căn nhà đại đoàn kết, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,5% vào năm 2012.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như: Việc đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền vận động, tập hợp nhân dân tham gia hoạt động công tác Mặt trận chưa nhiều; sự phối hợp hoạt động các thanh viên chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ...

Đại hội đã tiến hành hiệp thương dân chủ, cử 35 thành viên vào UB.MTTQVN xã nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng thời, bầu cử 7 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQVN huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2014-2019.

Nguyễn Thiện