Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Phó Bí thư Tỉnh uỷ- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc:

Đại hội XIII của Đảng hướng đến một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn cho dân tộc Việt Nam

Cập nhật ngày: 26/01/2021 - 10:00

BTNO - Sáng 26.1, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ- Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng có cuộc trao đổi nhanh với phóng viên Báo Tây Ninh trước khi khai mạc phiên chính thức.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội

PV: Xin đồng chí cho biết cảm nghĩ của mình trước khi bước vào phiên khai mạc chính thức ngày hôm nay?

Phó Bí thư Tỉnh uỷ- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc: Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh và cá nhân tôi hôm nay rất vinh dự và tự hào được dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với phương châm Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Sáng tạo-Phát triển.

Chúng tôi thật sự ấn tượng với công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội này rất công phu, chu đáo, chặt chẽ mọi mặt từ công tác nhân sự, văn kiện, hậu cần, an ninh trật tự… Có lẽ đây là kỳ đại hội mà nhân dân, cán bộ, đảng viên theo dõi sát và đặt niềm tin rất lớn về tương lai sự phát triển của đất nước, dân tộc trong thời gian tới.

Với trách nhiệm của đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh và cá nhân tôi, sẽ làm hết sức mình, đem trí tuệ và trách nhiệm cùng đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội.

PV: Văn kiện đại hội đã định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới. Với tư cách là đại biểu tham dự, đồng chí cho biết suy nghĩ của mình về những mục tiêu này?

Ông Nguyễn Thanh Ngọc: Có lẽ đại hội lần này là mốc đánh dấu phát triển mới cho đất nước chúng ta. Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011).

Đánh giá lại những thành tựu cho thấy, chúng ta đã đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực như đồng chí Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay”.

Những mục tiêu, định hướng lần này được nêu trong báo cáo chính trị thể hiện rất rõ về tầm nhìn, định hướng chiến lược kể cả trước mắt và lâu dài và hướng đến một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn cho dân tộc Việt Nam của chúng ta.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trả lời phỏng vấn của TTV 11 và VOV bên lề Đại hội

Đồng thời đây cũng là một dấu mốc mà chúng ta có thể thấy những định hướng này đã được cụ thể hoá rất rõ qua từng giai đoạn, có lộ trình và bước đi rất cụ thể với mục tiêu phấn đấu rất rõ ràng, chúng ta phấn đấu định hướng 5 năm, 10 năm và có tầm nhìn đến năm 2045.

Có lẽ mọi người dân cũng mong muốn rằng, đến năm 2045 chúng ta sẽ thành một nước phát triển, có mức thu nhập cao. Đây là khát khao và khát vọng của cả dân tộc và cũng là trách nhiệm, khát vọng của Đảng, của dân tộc ta. Đảng sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong lãnh đạo dân tộc thực hiện sứ mệnh đổi mới của mình để hiện thực hoá mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, để mọi người dân được ấm no, hạnh phúc.

Và chúng ta bảo đảm giữ vững được cơ đồ, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để nâng cao vị thế, tầm vóc, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế và tôi nghĩ rằng, điều đó càng khẳng định thêm Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong đi đầu lãnh đạo đưa dân tộc Việt Nam tiến tới phồn vinh, hạnh phúc cho toàn dân tộc.

PV: Xin chân thành cám ơn đồng chí đã dành cho Báo Tây Ninh cuộc trao đổi này.

Đức An

(từ Hà Nội)