Đài PTTH Tây Ninh họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày thành lập

Cập nhật ngày: 06/11/2018 - 21:36

BTNO - Đài PTTH Tây Ninh vừa tổ chức họp mặt cán bộ, viên chức, người lao động nhân kỷ niệm 41 năm ngày thành lập Đài PTTH Tây Ninh.

Ngày 1.11.1977, chương trình phát thanh đầu tiên ở Tây Ninh được phát sóng, đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Phát thanh- Truyền hình (PTTH) tỉnh nhà, nay là Đài PTTH Tây Ninh.

Lúc mới thành lập, Đài PTTH Tây Ninh chỉ có hơn 30 cán bộ, viên chức, hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật còn lạc hậu, cũ kỹ, tổng thời lượng phát sóng chỉ đạt từ 4-5 giờ mỗi ngày. Đến nay, Đài PTTH Tây Ninh có gần 110 cán bộ, viên chức người lao động; thời lượng phát sóng phát thanh 18 giờ mỗi ngày, truyền hình 24 giờ mỗi ngày.

Đài PTTH Tây Ninh đang từng bước sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả; từng bước nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình theo hướng tương tác, gần gũi với người nghe và bạn xem đài; nhiều chương trình mới ra đời đáp ứng nhu cầu của người nghe, xem đài… với chất lượng âm thanh, hình ảnh ngày một nâng lên; nâng cấp hệ thống phát thanh từ AM lên FM; hệ thống truyền dẫn tín hiệu phát hình từ SD lên HD.

Đặc biệt, nguồn thu từ quảng cáo của Đài cũng được nâng lên, từng bước nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động.

Ông Võ Văn Quý- Phó Giám đốc Đài PTTH Tây Ninh cho biết: thời gian tới, Đài sẽ tiếp tục đổi mới nội dung chương trình, mở thêm nhiều chuyên mục mới có tính tương tác cao, tác động sâu rộng đến người nghe và xem đài; nâng cao chất lượng nội dung, hình ảnh…

Huy Liệu