Đảm bảo an sinh xã hội cho toàn dân

Cập nhật ngày: 12/11/2009 - 05:57

Đảm bảo an sinh xã hội là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta

Chiều 12.11, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành đã thảo luận về Báo cáo Dự thảo Chiến lược an sinh xã hội và Đề án Hệ thống an sinh xã hội với dân cư nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chủ trì xây dựng.

Nâng cao vai trò của cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Trọng Đàm, điểm đột phá của chiến lược này chính là ASXH được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm một hệ thống chính sách và chương trình do Nhà nước và tư nhân thực hiện nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực của cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng quản lý rủi ro nhằm giảm bớt tình trạng nghèo đói và dễ bị tổn thương do mất việc làm, tuổi già, ốm đau, rủi ro bị thiên tai, chuyển đổi cơ cấu, khủng hoảng kinh tế, dẫn đến mất thu nhập và giảm khả năng tiếp cận đến hệ thống dịch vụ xã hội cơ bản.

Dự thảo chiến lược đã đặt ra những định hướng chính sách cụ thể, bao gồm 5 nhóm chính sách: Tăng cường tiếp cận và tham gia thị trường lao động; bảo hiểm xã hội; chăm sóc y tế công; trợ giúp xã hội; giảm nghèo và kiểm soát bất bình đẳng và nhóm chính sách dịch vụ xã hội cho các nhóm, vùng đặc thù.

Đề án Hệ thống ASXH với dân cư nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 cũng đưa ra 5 chính sách cụ thể đối với người dân ở nông thôn, đó là: Hỗ trợ lao động nông thôn có việc làm, thu nhập ổn định và tham gia thị trường lao động; hỗ trợ dân cư nông thôn tham gia bảo hiểm; về chăm sóc sức khoẻ; chính sách trợ giúp xã hội (thường xuyên, đột xuất, nhà ở, nước sinh hoạt) và chính sách khuyến khích phát triển các hình thức ASXH cộng đồng và phi chính thức ở nông thôn.

Tiếp tục hoàn thiện Chiến lược và Đề án 

Đóng góp ý kiến cho Chiến lược và Đề án, hầu hết đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành đều đánh giá về cơ bản Chiến lược và Đề án được xây dựng cụ thể, rõ ràng.

Tuy nhiên hiện nay, các chính sách dành cho ASXH tương đối nhiều, do đó cần chuẩn hóa các chính sách trong Chiến lược và Đề án ASXH. Tránh tạo hiệu ứng ngược khi để người dân thụ động, trông chờ từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hồ Xuân Hùng cho rằng, hệ thống ASXH trong nông dân còn mỏng, vì vậy nên xã hội hoá mạnh hơn nữa hệ thống này. Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị, về hỗ trợ giáo dục, cần hỗ trợ chung cho các đối tượng, không nên phân biệt hộ không nghèo và hộ nghèo…

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, phải đặt ra mục tiêu cụ thể đối với việc đảm bảo ASXH cho người dân. Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý tới 5 điểm nhằm nâng cao mức sống và đảm bảo ASXH: Việc làm, bảo hiểm (xã hội, y tế…), trợ giúp hoàn toàn cho người dân, trợ giúp thoát nghèo nói chung và đảm bảo một số dịch vụ xã hội khác.

“Đảm bảo ASXH là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Khi xây dựng nền kinh tế thị trường, đi lên xã hội chủ nghĩa thì đây là yếu tố rõ nhất nhằm giải quyết vấn đề giàu nghèo, rủi ro cho người dân và tạo được sự đồng thuận xã hội. Đảm bảo ASXH không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn có ý nghĩa về chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng…”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu, cần tiếp tục hoàn thiện Chiến lược an sinh xã hội và Đề án Hệ thống ASXH với dân cư nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 để trình Chính phủ.

(Theo chinhphu.vn)