baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảm bảo bầu cử Quốc hội dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm

Cập nhật ngày: 30/01/2011 - 11:17

Thủ tướng Chính phủ vừa Chỉ thị khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2015- một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2011.

Để đảm bảo cuộc bầu thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thể hiện được không khí ngày hội của toàn dân, Thủ tướng yêu cầu: Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Đồng thời tuyên truyền nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội… để nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê hướng dẫn Cục thống kê các địa phương cung cấp số liệu dân số đến hết ngày 31.12.2010 tại từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biều Quốc hội và số lượng đại biểu BĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

Bảo đảm an toàn bầu cử

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có phương án triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử. Đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về an ninh quốc phòng.

Đồng thời, giao một số Bộ, ngành triển khai các công việc cụ thể để đảm bảo an toàn bầu cử như: Đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt trong ngày bầu cử 22.5.2011; xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành cuộc bầu cử…

Thủ tướng cũng yêu cầu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau thời gian tiến hành bầu cử.

Cuộc bầu cử lần này là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân cả nước để bầu ra những người đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, bầu ra các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã – cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nghiệm kỳ 2011 – 2016. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Kế hoạch công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử…; chủ động triển khai kế hoạch thực hiện công tác bầu cử, bảo đảm tiến độ thời gian các bước tiến hành quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, trình tự các bước tiến hành công tác bầu cử… theo đúng quy định.

Đồng thời, các địa phương chuẩn bị các điều kiện về vật chất và kỹ thuật phục vụ bầu cử, giữ gìn an ninh tại các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn và tiết kiệm; xây dựng phương án dự phòng đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn…

(Theo chinhphu.vn)