Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020:

Đảm bảo quyền lợi của công dân 

Cập nhật ngày: 22/11/2020 - 12:07

BTNO - Ngày 20.11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ông Võ Đức Trong-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Tham dự có ông Trần Văn Chiến-Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 của Thanh tra tỉnh, trong năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt trách nhiệm, tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Tình hình khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trong năm 2020 đã giảm mạnh, không phát sinh các vụ việc mới khiếu nại tố cáo đông người, khiếu kiện vượt cấp.

Ông Võ Đức Trong phát biểu kết luận buổi giám sát.

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong năm 2020 ở một số thời điểm, một số địa phương vẫn còn hạn chế. Việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp huyện, xã vẫn còn ủy quyền cho cấp phó hoặc phòng chuyên môn chưa đúng với quy định của pháp luật.

Một số nơi, vẫn còn tình trạng người dân khiếu kiện liên quan đến đất đai, chính sách pháp luật dù đã được các cơ quan của tỉnh và Trung ương giải quyết đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn tiếp tục khiếu nại, kiến nghị gây khó khăn cho cán bộ tiếp công dân. Vẫn có 15 đơn vị cấp xã chưa thực hiện chế độ bồi dưỡng cho người thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định, năng lực trách nhiệm của một số cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân còn hạn chế.

Ông Võ Đức Trong-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, bảo đảm quyền lợi của công dân và ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị hành chính xây dựng kế hoạch và thực hiện tiếp công dân đúng quy định pháp luật.

Đại Dương