BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Cập nhật ngày: 24/06/2009 - 05:58

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các bộ, ngành hữu quan

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng đã nhấn mạnh yêu cầu này tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành hữu quan về kết quả thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng ngày 24.6.

Căn cứ các kết quả đã thực hiện đến hết năm 2008 và nhu cầu bảo vệ phát triển rừng theo quy hoạch, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, xây dựng các dự án đầu tư và phát triển rừng, dự kiến kế hoạch bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng mới… cho 2 năm 2009 và 2010 có địa điểm, địa danh cụ thể trên bản đồ và trên thực địa; bố trí nguồn lực thực hiện Dự án có kết quả tại địa phương. Lồng ghép Dự án với việc thực hiện chính sách về lâm nghiệp ở 61 huyện nghèo.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng; ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi xâm hại rừng; coi công tác bảo vệ rừng là nhiệm vụ cần được quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo tỉnh. Những địa phương để phá rừng nghiêm trọng phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và cần có biện pháp xử lý trách nhiệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng yêu cầu tăng cường hoạt động của kiểm lâm trên địa bàn xã để tham mưu cho chính quyền cơ sở trong công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, theo dõi chặt chẽ diễn biến rừng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tại chỗ các vi phạm. Tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trong thời gian qua, các bộ, ngành địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Từ năm 2006 đến hết năm 2008 cả nước đã trồng mới 614.113 ha rừng rừng, đạt 61,4% kế hoạch (trong đó rừng phòng hộ, đặc dụng là 139.171 ha; rừng sản xuất 474.942 ha); khoanh nuôi, tái sinh 1.030.000 ha (đạt trên 90% kế hoạch); khoán bảo vệ rừng 2.300.000 ha.

Để hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 73/2006/QH11 của Quốc hội khoá XI về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, từ nay đến hết năm 2010 còn phải trồng mới gần 386.000 ha (trong đó, rừng phòng hộ, đặc dụng 111.000 ha và rừng sản xuất 275.000 ha); tiếp tục khoanh nuôi, tái sinh và khoán bảo vệ rừng.

Tính đến 31.12.2008 tổng diện tích rừng của toàn quốc là 13.118.773 ha, trong đó có 10.118.591 ha rừng tự nhiên và 2.770.182 ha rừng trồng. Trong 5 năm qua, diện tích rừng tăng 1.024.255 ha, bình quân tăng 204.851 ha/năm, qua đó, độ che phủ rừng tăng từ 36,7% (năm 2004) lên 38,7% (năm 2008.

(Theo chinhphu.vn)