BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ các xã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020

Cập nhật ngày: 25/05/2015 - 05:55

* Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2010-2015, dù gặp không ít khó khăn, song kinh tế- xã hội của xã Gia Bình vẫn phát triển và đạt được những kết quả quan trọng.

Thu ngân sách hằng năm của xã luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 5 năm qua trên 6,99 tỷ đồng; tăng bình quân hằng năm 15,98%. Trên địa bàn xã đã nâng cấp, sửa chữa 46 tuyến đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí trên 1,57 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng.

Hằng năm xã tạo điều kiện giải quyết việc làm cho trên 400 lao động, góp phần kéo Đặc biệt xã đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,3%. Trong 5 năm qua, trên địa bàn xã đã xây tặng được 19 căn nhà tình nghĩa, 80 căn nhà đại đoàn kết. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng…

Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đạt được, xã vẫn nhiều hạn chế cần khắc phục, trong đó còn 4 chỉ tiêu cơ bản chưa đạt nghị quyết, nguồn nhân lực vẫn chưa thật sự đáp ứng nhu cầu, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn…

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Gia Bình bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015- 2020.

Từ những thành tựu đạt được tropng nhiệm kỳ qua và căn cứ vào đặc điểm tình hình của xã, Đại hội Đảng bộ xã Gia Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Thu ngân sách nhà nước đạt 100% kế hoạch, phấn đấu thu vượt từ 7% trở lên so với chỉ tiêu huyện giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn dưới 1%; tỷ lệ hộ dân đạt chuẩn văn hóa đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ dân cư dùng nước hợp vệ sinh đạt từ 90% trở lên…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Gia Bình nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 13 ủy viên. Ông Phạm Hồng Hải được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã.

 * Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ xã An Hòa nhiệm kỳ 2010- 2015 cho biết, nhiệm kỳ qua, xã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có 26/30 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với nghị quyết. Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ đều tăng.

Tổng thu ngân sách trong 5 năm qua đạt trên 32 tỷ đồng, so với nhiệm kỳ trước tăng 115%. Đời sống nhân dân ngày càng ổn định và từng bước được nâng cao. Việc chăm lo cho các đối tượng chính sách và gia đình nghèo khó, neo đơn được quan tâm.

Trong 5 năm, xã giải quyết việc làm được 2.363 lao động (nghị quyết 2.000 lao động); kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đầu nhiệm kỳ là 6,44%, đến cuối nhiệm kỳ giảm xuống còn 2,9%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình ủng hộ cao, nhất là việc đóng góp quỹ đối ứng xây dựng nông thôn mới của xã.

Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản: Tổng thu ngân sách tăng bình quân hằng năm đạt từ 5% trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2% so với tổng số hộ; số trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt từ 95% trở lên; cơ bản xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh từ 96% trở lên…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã An Hòa nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 15 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Lam được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã.   

D.H

 * Trong nhiệm kỳ qua, cơ bản xã Tân Hội đều đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Bí thư huyện uỷ Nguyễn Thị Hiếu tặng hoa chúc mừng đại hội.

5 năm, đã xây dựng và trao tặng trên 90 căn nhà đại đoàn kết. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn 5,21%. Công tác giáo dục cũng được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất.
 
Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm còn 0,17%. An ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được duy trì vững chắc.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vẫn còn 9/27 chỉ tiêu chưa đạt theo nghị quyết đề ra. Trong đó đáng chú ý là có 2 năm Đảng bộ không đạt trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã đề ra nghị quyết, phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020 và tiến hành bầu ban chấp hành mới gồm 13 người.

Phát biểu tại đại hội, Bí thu huyện uỷ Tân Châu Nguyễn Thị Hiếu biểu dương những kết quả đã đạt được của đảng bộ xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại mà BCH Đảng bộ mới cần khắc phục để đạt kết quả cao hơn trong nhiệm kỳ tới.

Chí Thành