BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ huyện Hoà Thành “Học tập và làm theo gương Bác”: Quần chúng góp ý nhiều về lãnh đạo phát triển văn hoá xã hội

Cập nhật ngày: 23/06/2009 - 07:57

Chợ Long Hoa

Đảng bộ huyện Hoà Thành có 54 chi, đảng bộ trực thuộc. Đến nay các chi, đảng bộ tổ chức xong các buổi tiếp xúc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng, nhân dân, với 138 cuộc tiếp xúc, 2.695 lượt quần chúng nhân dân tham dự, trong đó có 34 cuộc tiếp xúc lấy ý kiến nhân dân ở ấp, khu phố với 1.245 lượt người dự; 104 cuộc tiếp xúc quần chúng trong cơ quan đơn vị, với 1.450 lượt người tham dự. Tại các buổi tiếp xúc quần chúng nhân dân đã thẳng thắn, mạnh dạn tham gia phát biểu 591 lượt ý kiến.

Tại các buổi tiếp xúc, quần chúng nhân dân thể hiện tinh thần, thái độ nghiêm túc, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nền tảng đạo đức xã hội. Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế cần phải khắc phục trong việc rèn luyện đạo đức lối sống, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu trong đội ngũ đảng viên và tổ chức Đảng.

Quần chúng nhân dân ở khu dân cư quan tâm góp ý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hoá xã hội, cụ thể như tình trạng học sinh bỏ học có chiều hướng gia tăng, mặc dù chính quyền, đoàn thể nhiều lần tổ chức vận động và tạo điều kiện nhưng đến nay vẫn còn nhiều gia đình thiếu quan tâm đến con em mình, giáo viên đến gia đình vận động rất khó khăn. Tình trạng mất trật tự trước cổng một số trường còn diễn ra. Tiến độ thi công một số công trình trường học quá chậm làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Về vệ sinh môi trường, quần chúng nhân dân đặt vấn đề còn một số cơ sở lò mì, trại gà gây ô nhiễm môi trường đã có xử lý nhưng chậm khắc phục, tiếp tục hoạt động gây bức xúc trong nhân dân. Một số cơ sở ve chai phơi bao trong sân trường, cho nước thoát qua sân trường học gây ô nhiễm. Hiện nay, tình trạng một số hộ dân không hợp đồng xe thu gom rác mà đem rác thải hai bên lề đường trên các trục lộ gây mất mỹ quan đô thị và làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh các khu dân cư.

Về chính sách an sinh xã hội, các hộ sống bằng nghề chạy xe lôi máy đề nghị Nhà nước sớm giải quyết hỗ trợ vốn tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

Về giao thông nông thôn, có ý kiến cho rằng việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng giao thông nông thôn là việc làm hợp lòng dân, nhưng khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng phải tổ chức công khai tài chính cho nhân dân biết để giám sát, cũng như tạo sự công bằng trong việc đóng góp của các hộ dân trong khu vực. Nhân dân còn phản ánh một số công trình giao thông nâng cấp không đồng bộ dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ trong mùa mưa và tình trạng một số hộ dân xây dựng nhà ở đổ vật tư lấn chiếm lòng lề đường gây tắt nghẽn cống, mương thoát nước.

Đối với quần chúng trong các cơ quan đơn vị đóng góp ý kiến về công tác chuyên môn như hiện nay một số doanh nghiệp chưa chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, còn để nợ thuế tồn đọng, nợ bảo hiểm xã hội. Khu C-D Trung tâm thương mại Long Hoa chậm khởi công xây dựng dẫn đến khu chợ tạm bị xuống cấp, mất vệ sinh. Đề nghị lãnh đạo một số cơ quan thực hiện tốt quy chế làm việc, thực hiện tốt mối quan hệ giữa cơ quan và các đoàn thể. Quần chúng góp ý trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần nêu gương điển hình, có khen thưởng kịp thời để nhân rộng những nhân tố tích cực, từng bước đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả hơn nữa.

TM