Đảng bộ huyện Tân Châu: 9 tháng kết nạp 59 đảng viên, đạt 59% 

Cập nhật ngày: 28/09/2021 - 15:23

BTNO - Ngày 27.9, ông Nguyễn Văn Cường- Bí thư Huyện ủy Tân Châu chủ trì hội nghị.Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 6.

Quang cảnh hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Châu.

Thường trực Huyện ủy, UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng đảng trên địa bàn huyện 9 tháng năm 2021. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Thu cân đối ngân sách nhà nước ước đến 30.9 đạt trên 53% so kế hoạch.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường được các ngành liên quan triển khai thực hiện thường xuyên. Các mục tiêu về văn hoá - xã hội tiếp tục được triển khai, công tác thông tin tuyên truyền phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, người có công tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới và ở nội địa ổn định. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, 9 tháng năm 2021 kết nạp 59 đảng viên (đạt 59%).

Ông Nguyễn Văn Cường- Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy các xã, thị trấn, ban ngành đoàn thể thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch.

Chí Thành