BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ khối DN: Công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực

Cập nhật ngày: 25/02/2011 - 11:20

Các tập thể “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên mới năm 2010” được khen thưởng.

Báo cáo tổng kết năm 2010 của Ban Thường vụ (BTV) Đảng uỷ khối Doanh nghiệp (KDN) cho biết, trong năm 2010 công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, việc thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo trước đại hội ở cơ sở thực hiện đúng quy định. BTV Đảng uỷ khối đã chỉ đạo, lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ KDN khoá II, nhiệm kỳ 2010-2015.

Cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã lãnh đạo doanh nghiệp giữ vững và phát triển sản xuất, kinh doanh đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp; thu nhập và việc làm của người lao động ổn định, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đến cuối năm 2010, các doanh nghiệp trong Đảng bộ khối đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước (1.382 tỷ đồng, chiếm 47% so với tổng thu ngân sách của tỉnh). Ngoài ra cấp uỷ các chi, đảng bộ cùng với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt việc chăm lo sức khoẻ, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình nghèo, trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền trên 8,5 tỷ đồng; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh trên 60 tỷ đồng. Trong dịp Tết Tân Mão 2011, các doanh nghiệp đã thăm và tặng 1.300 phần quà (tổng trị giá 390 triệu đồng) cho các gia đình nghèo có điều kiện vui xuân đón Tết.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, hiện nay toàn Đảng bộ khối có 42 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (gồm 11 đảng bộ và 31 chi bộ cơ sở), với 1.485 đảng viên. Trong đó có 111 đảng viên được kết nạp trong năm 2010, vượt 85% kế hoạch năm. Trong năm 2010, có 41/42 cơ sở Đảng được đánh giá xếp loại (còn lại 1 chi bộ mới thành lập không đánh giá). Kết quả có 40 cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh, chiếm tỷ lệ 97,56%, còn lại một sơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cơ sở yếu kém. Về đánh giá chất lượng đảng viên, trong năm qua, toàn Đảng bộ có 1.447 đảng viên được đánh giá xếp loại. Kết quả có 218 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ trên 15% (tăng 43 đảng viên so với năm 2009); 1.190 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ trên 82% (tăng 52 đảng viên so với năm 2009); chỉ có 2 đảng viên vi phạm tư cách ở mức độ khiển trách, chiếm tỷ lệ 0,14% (giảm 6 đảng viên so với năm 2009); và số còn lại là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Võ Văn Rộng, Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp trao giấy khen cho các tập thể “Đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2010”

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thiện Trí, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thay mặt BTV Tỉnh uỷ biểu dương những thành tích mà Đảng bộ KDN đạt được trong năm 2010; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ khối cần lưu ý thực hiện trong thời gian tới.

Nhân hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ KDN đã khen thưởng 8 tập thể đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2010  và 11 tập thể “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên mới năm 2010”.

D.H