baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ khối Doanh nghiệp: Cán bộ đảng viên, người lao động chuyển biến rõ rệt về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống

Cập nhật ngày: 15/05/2009 - 04:01

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm việc với Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp ngày 15.5.2009

Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh Võ Văn Rộng cho biết, đến nay, 40/40 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến đóng góp của quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

Các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng uỷ khối đã tổ chức được 94 cuộc tiếp xúc, với 3.159 quần chúng tham dự. Tại các buổi tiếp xúc, quần chúng đã đóng góp 202 lượt ý kiến. Trong đó 45 ý kiến đóng góp về công tác xây dựng Đảng; 20 lượt ý kiến đóng góp về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và số ý kiến còn lại đóng góp về công việc chuyên môn, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh. Đa số ý kiến quần chúng nhận xét, qua hai năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên, người lao động có sự chuyển biến rõ rệt về về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, lối làm việc, về thực hành tiết kiệm, làm việc đảm bảo ngày giờ theo quy định, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị đã đề ra. Cấp uỷ và chính quyền có mối quan hệ đoàn kết thống nhất. Chi bộ thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo trực tiếp, toàn diện hoạt động của đơn vị; Cấp uỷ, cán bộ, đảng viên đều có ý thức trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Bên cạnh những ưu điểm, cũng có một số ý kiến góp ý về những tồn tại của tổ chức cơ sở Đảng. Trong đó chủ yếu về việc quan tâm đến đời sống người lao động, chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị, công tác tuyên truyền vận động quần chúng. Ngoài ra cũng có 10 lượt ý kiến góp ý về đạo đức lối sống, lối làm việc của từng cá nhân cán bộ, đảng viên, về thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu của cơ quan đơn vị cần thực hiện nghiêm hơn nữa.

Theo đánh giá của Đảng uỷ Khối doanh nghiệp, mặt làm được của việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của quần chúng lần này là các cơ sở Đảng đã nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tiếp xúc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng, nên tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nội dung các báo cáo và kế hoạch ngắn gọn xúc tích phản ánh được kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể năm 2008 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2009. Tuy nhiên vẫn còn một vài đơn vị tổ chức hội nghị lấy ý kiến quần chúng còn chậm so với tiến độ, việc chuẩn bị hội nghị chưa chặt chẽ, người chủ trì còn lúng túng.

D.H