Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Sở TNMT: Đại hội đảng viên lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 11/06/2020 - 11:42

BTNO - Trong 2 ngày 9 và 10.6, Đảng bộ Sở TNMT tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hồng-Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng 85 đảng viên trong Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở TNMT lãnh đạo cơ quan cùng các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị thực hiện đạt kết quả cao các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội III đề ra.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trên các lĩnh vực do đơn vị phụ trách đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định.

Ông Nguyễn Văn Hồng phát biểu chỉ đạo.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định. Sở TNMT đã công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành TNMT. Tất cả các thủ tục hành chính đều đã được rút ngắn, cắt giảm thời gian thực hiện từ 30% đến 50% so với quy định của Trung ương.

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị.

Trong nhiệm kỳ, Đảng uỷ, UBKT và các chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, qua đó kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của các chi bộ và đảng viên, đã xử lý kỷ luật 2 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, kết nạp được 23 đảng viên, đạt 115% so với Nghị quyết đề ra.

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối cùng nguyên Bí thư Đảng ủy Sở chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở  TNMT nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Văn Hồng-Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Sở TNMT đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới phối hợp với lãnh đạo đơn vị tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng và số lượng kết nạp đảng viên.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 8 ủy viên (khuyết 1); bầu BTV, Phó bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Trần Minh Sơn- Phó Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngô Mẫn