Đảng bộ thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị lần 3 

Cập nhật ngày: 04/12/2020 - 20:06

BTNO - Ngày 4.12, Đảng bộ thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị lần 3 đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thị xã phấn đấu thực hiện đạt một số kết quả quan trọng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 335 tỉ đồng, đạt gần 89% so với chỉ tiêu, tăng hơn 15,3% so cùng kỳ.

Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, đặc biệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các ngành, các cấp tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, không để xảy ra dịch bệnh.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ xã đạt chuẩn phổ cập trung học và xóa mù chữ. Quốc phòng-an ninh luôn được giữ vững, công tác tuyển quân năm 2020 đạt chỉ tiêu 100%. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 54 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thị ủy Hòa Thành Nguyễn Nam Hưng yêu cầu trong thời gian tới các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo giải quyết những khó khăn còn tồn đọng trong năm 2020, nhất là có giải pháp thực hiện các chương trình đột phá và các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra, để thị xã ngày càng khởi sắc.

Đồng thời, đề nghị cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, thực hiện tốt chăm lo tết cho gia đình chính sách, người nghèo,... nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó hiệu quả nhất khi có dịch.

Võ Liêm