BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ Trung đoàn 4, Sư đoàn 5: Tổ chức thành công Đại hội điểm toàn quân, trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ

Cập nhật ngày: 22/01/2010 - 09:57

Chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7)

Chấp hành chỉ thị của Quân uỷ Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị QĐNDVN, chỉ thị của Đảng uỷ Quân khu 7 và Đảng uỷ Sư đoàn 5, Đảng bộ Trung đoàn 4 tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015 vào hai ngày 19 - 20.1.2010. Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7 đến dự và chỉ đạo.

Thời gian qua, Đảng uỷ Trung đoàn 4 đã tập trung xây dựng lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa chính trị, trách nhiệm trước đại hội, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, thực hiện đúng nguyên tắc thủ tục tổ chức đại hội theo hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là quán triệt tốt Quyết định 220-QĐ/TW ngày 17.4.2009 về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng. Đồng thời Đảng uỷ phát động phong trào thi đua đột kích, làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là các văn bản phục vụ đại hội. Báo cáo tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung đoàn 4 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Liên tục từ năm 2005 đến nay Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh. Từ 2005, Trung đoàn được Bộ Quốc phòng công nhận là Đơn vị huấn luyện giỏi, nhiều năm liền được Quân khu 7 tặng Cờ thi đua. Theo phương hướng nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tập trung lãnh đạo xây dựng 100% chi bộ, Đảng bộ bộ phận đạt TSVM, đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành gồm 11 đồng chí, Đại hội cũng trực tiếp bầu Ban Thường vụ (3 uỷ viên), Bí thư, Phó bí thư  Đảng uỷ theo đúng hướng dẫn. Đại hội chỉ bầu một lần và 100% nhân sự dự kiến đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Trung tướng Nguyễn Thành Cung đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội điểm của Đảng bộ Trung đoàn 4, cụ thể là: Văn kiện Đại hội chuẩn bị kết cấu ngắn gọn, rõ từng phần, hướng dẫn cơ cấu chuẩn bị nhân sự đơn vị dễ chủ động thực hiện; Đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư là phát huy tốt vai trò trách nhiệm, quyền hạn, vinh dự của đại biểu, của đảng viên thể hiện sự tin tưởng vào người lãnh đạo của tổ chức Đảng.

NGUYỄN DUY HIỂN