Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cập nhật ngày: 27/05/2020 - 16:08

BTNO - Đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ 2015–2020 cho thấy, Đảng bộ xã Đôn Thuận đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân hàng năm 52,6%, chi ngân sách hàng năm đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm chống lãng phí.

Trong 2 ngày 25 và 26.5, Đảng bộ xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hằng năm, có trên 85% gia đình danh hiệu gia đình văn hóa, 6/6 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa; 100% cơ sở thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo đạt chuẩn văn minh; 100% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã có 01 tập thể, 04 cá nhân được thị xã khen thưởng và biểu dương qua học tập làm theo Bác, xã khen và tuyên dương 08 tập thể, 22 cá nhân. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 34 đảng viên, đạt 136% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Đôn Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí; bầu 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết vào đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị xã Trảng Bàng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Văn Ngách tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã.

Việt Khánh