Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 04/06/2020 - 13:15

BTNO - Trong hai ngày 2-3.6, Đảng bộ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có ông Phan Huỳnh Quốc Vinh-Bí thư Huyện uỷ; bà Trương Thị Phương Thảo-Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Trương Thị Phương Thảo-Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ xã Long Khánh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và phương hướng cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Ra mắt đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Theo đó, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, huy động mọi khả năng của toàn Đảng bộ và nhân dân xây dựng địa phương phát triển bền vững.Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các đợt sinh hoạt của Đảng bộ, chi bộ và các đoàn thể chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Cùng với đó, duy trì thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tấn công trấn áp các loại tội phạm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh, trên tinh thần đoàn kết tiến bộ.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Long Khánh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ông Lê Hoàng Quy tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã.

Nguyễn Thiện