BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ xã Phước Đông xây dựng và giữ vững xã nông thôn mới

Cập nhật ngày: 18/06/2015 - 10:20

Toàn cảnh đại hội.

Phước Đông là một trong những xã được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Nhiệm kỳ qua, xã đã thực hiện đạt và vượt được 19/20 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ X đề ra. Đến nay, xã đã thực hiện được 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Dự kiến đến cuối năm 2015, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và thương mại- dịch vụ. Trên địa bàn xã có Khu công nghiệp đô thị Phước Đông, một bộ phận người dân trong xã được hưởng lợi từ KCN này.

Hiện trên địa bàn xã có 35 cơ sở công nghiệp (gồm trong và ngoài KCN), đã giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động, trong đó có hơn 3.000 lao động là người dân trong xã. Toàn xã có 650 hộ và cơ sở tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu là nghề truyền thống địa phương, giải quyết trên 1.000 lao động có việc làm ổn định.

Phát huy lợi thế địa bàn có khu công nghiệp, những năm qua, các ngành nghề thương mại- dịch vụ phát triển rất mạnh. Hiện nay xã có 619 cơ sở thương mại - dịch vụ đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân và góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 5 năm qua được hơn 43,36 tỷ đồng, đạt 129,74% so với Nghị quyết và tăng 489,1% so với nhiệm kỳ trước.

Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư tập trung theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo.

KCN Phước Đông.

Nhiệm kỳ qua, trên địa bàn xã đã xây tặng 20 căn nhà đại đoàn kết, 8 căn nhà tình nghĩa.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là sau kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng và kết quả đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường. Qua giám sát, Đảng ủy kịp thời cảnh báo, ngăn chặn, hạn chế tình trạng đảng viên sai phạm đến mức phải xem xét kỷ luật.

Trong nhiệm kỳ, có 6 đảng viên bị xử lý kỷ luật (3 khiển trách, 3 cảnh cáo). Công tác tạo nguồn phát triển Đảng được chủ động từ đầu năm, đầu nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã phát triển được 38 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 3 đảng viên.

Dự báo tình hình kinh tế của xã 5 năm tới khả năng phát triển nhanh hơn. Khi KCN Phước Đông tiếp tục thu hút đầu tư, người dân sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ hoạt động thương mại-dịch vụ, lao động trẻ có việc làm ổn định,…

Từ những thuận lợi cơ bản này, Đại hội Đảng bộ xã Phước Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra những nhiệm vụ chủ yếu: khuyến khích nhân dân duy trì, mở rộng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống; tận dụng lợi thế địa bàn có KCN, dân nhập cư đông để phát triển thương mại- dịch vụ; tiếp tục thực hiện chương trình đột phá về nguồn nhân lực; đào tạo nghể lao động ở nông thôn; thực hiện phương châm “ly nông không ly hương”, tạo nguồn công nhân tại chỗ cho doanh nghiệp…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Đông nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 15 ủy viên. Bà Phạm Thị Thúy Hằng được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

D.H