Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Hội thảo khoa học cấp quốc gia:

Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 

Cập nhật ngày: 17/01/2020 - 09:54

BTNO - Hội thảo được tổ chức hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930- 3.2.2020).

Ngày 16.1, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến cấp quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội thảo - Ảnh: TTXVN

Chủ trì hội thảo có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Đồng chủ trì có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hà.

Chủ trì và tham dự hội thảo tại điểm cầu truyền hình Tây Ninh có ông Phạm Viết Thanh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Quốc Vượng- Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, hội thảo hôm nay nhằm ôn lại những pho sử vàng của Đảng, khẳng định mạnh mẽ những thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Đảng trong 90 năm qua.

Trên cơ sở đó thống nhất đánh giá, nhận định, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như ý nguyện của Bác Hồ và nhân dân ta.

Các tham luận trình bày tại hội thảo đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển dân tộc. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Các tham luận đã phân tích, lý giải và tiếp tục khẳng định sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu lịch sử, đáp ứng kịp thời, đẩy đủ những đòi hỏi bức thiết để giành độc lập, tự do và dân chủ nhân dân.

Đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Tây Ninh.

Trên cơ sở phân tích sâu sắc những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới cũng như trong nước, các tham luận đã đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm phát triển bền vững đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Những định hướng, đề xuất nêu ra xoay quanh các vấn đề tập trung xây dựng Đảng toàn diện cả về tổ chức và đạo đức, nâng cao trí tuệ, năng lực lãnh đạo cầm quyền, tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt kiểm soát quyền lực.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách xã hội để tất cả mọi người đều được hưởng thành quả của sự phát triển; phát huy hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh Tổ quốc; thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, Ban tổ chức đã nhận được 60 tham luận với nội dung phong phú. Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, mang ý nghĩa sâu sắc, đáp ứng nhu cầu hội thảo và đã góp phần làm sáng tỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 9 thập kỷ qua.

Đây thật sự là những đóng góp quan trọng, thiết thực trong công tác nghiên cứu tuyên truyền giáo dục về Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Đại Dương