BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dâng hương kỷ niệm 108 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

Cập nhật ngày: 07/04/2015 - 12:00

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã ôn lại cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng hết sức vẻ vang của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. 

 
79 năm tuổi đời với gần 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Duẩn là một trong những người học trò tiêu biểu, xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ông là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một tư duy sáng tạo lớn của Đảng ta.
 
Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của ông, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo người dân đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao của người con ưu tú của quê hương Quảng Trị anh hùng.
 
Đồng chí Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7-4-1907 trong một gia đình lao động có truyền thống yêu nước tại làng Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
 
Trong những năm tháng vô cùng khó khăn, ác liệt của chiến tranh, ông đã chiến đấu, xây dựng và củng cố các cơ sở cách mạng, chuẩn bị cuộc kháng chiến lâu dài chống đế quốc. 
 
dang-1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa tại tượng đài Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: ĐPTTH Quảng Trị
 
Suốt cuộc đời mình, ông đã cống hiến cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa và sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.
 
Với 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương và Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Lê Duẩn không chỉ là nhà hoạt động chính trị kiên định mà còn là kiến trúc sư chiến lược của Đảng. 
 
Ông đã cùng Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Hồ Chủ tịch xác định đường lối, chính sách của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khoa học quân sự cách mạng Việt Nam đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động khác, qua đó góp phần cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới chống chủ nghĩa đế quốc, thực dân…
 
Lễ dâng hương, dâng hoa là một hoạt động truyền thống được tổ chức thường niên vào dịp kỉ niệm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn - người con của quê hương Quảng Trị anh hùng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, ghi nhớ công lao to lớn của ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước…
Nguồn TTXVN