Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

Cập nhật ngày: 06/12/2022 - 07:34

BTNO - Sáng 5.12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến đến 1.632 điểm cầu trên toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh có Đại tá Hoàng Xuân Cường- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Ngô Thành Đồng- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, các Ủy viên BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh cùng chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sau Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Huy Thường