BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể, chính trị - xã hội Thành phố tổ chức hội nghị đảng viên năm 2015

Cập nhật ngày: 29/12/2015 - 02:17

Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố được thành lập năm 2012 với 13 chi bộ trực thuộc. Trong năm 2015, Đảng bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 100% đảng viên, quần chúng được triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cấp ủy cấp trên.

Các chi bộ duy trì thường xuyên việc tổ chức sinh hoạt, thảo luận các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quan tâm phát triển đảng viên mới; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, kết quả 100% đảng viên chấp hành tốt quy định.

Đặc biệt trong năm 2015, các chi bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018 và Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố lần thứ I nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác về tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; ban hành văn bản quy định về phân cấp quản lý cán bộ, tinh giản biên chế...

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở; đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới. Trong năm các cơ quan, đơn vị cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra.

Hội nghị cũng thông qua báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2015; kiểm điểm tập thể Đảng ủy; tổng hợp ý kiến đóng góp của quần chúng về xây dựng tổ chức đảng và đảng viên 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồng Quang nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Tập trung triển khai, học tập các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác tham mưu về chính trị tư tưởng, tổ chức bộ máy cán bộ, công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật trong đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nhất là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Cũng tại hội nghị này, Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã thông tin cho đảng viên về những nội dung cơ bản của hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI với 8 nội dung trọng tâm và tuyên truyền về việc thành lập cộng đồng ASEAN.

Huy Hoàng