BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ KCQ Dân Chính đảng: Cán bộ, đảng viên, công chức nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng

Cập nhật ngày: 09/11/2010 - 11:12

“Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Chỉ đạo Đảng uỷ khối đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở triển khai thực hiện cuộc vận động đạt nhiều kết quả tích cực; tổ chức triển khai học tập các chuyên đề và thực hiện các bước sau học tập ở cơ sở đảm bảo tiến độ, đúng hướng dẫn, đạt yêu cầu. Đội ngũ cấp uỷ viên, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ khối đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, quyết tâm khắc phục những mặt hạn chế của bản thân, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh”. Đó là đánh giá chung của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cơ quan Dân Chính Đảng, tại hội nghị tổng kết năm 2010 và sơ kết 4  năm thực  hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức vào ngày 9.11.2010. Đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đến dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông trao giấy khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động năm 2010

Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối cho biết, trong 4 năm qua (2007-2010), toàn Đảng bộ đã mở được 144 lớp triển khai học tập các chuyên đề, với 17.139 lượt người tham gia học tập. Trong đó có 7.455 lượt đảng viên (đạt tỷ lệ 99,26% so với số đảng viên toàn Đảng bộ) và 9.684 lượt quần chúng (đạt tỷ lệ 98,97%). Riêng năm 2010, toàn Đảng bộ khối đã tổ chức triển khai học tập được 39 lớp, với 1.930 lượt đảng viên (tỷ lệ 99,02%) và 2.684 lượt quần chúng (tỷ lệ 98,82%) tham gia học tập. Qua học tập, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ khối nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau học tập, tất cả các cơ sở Đảng đều tổ chức tiếp xúc lấy ý kiến góp ý của quần chúng. Trong 4 năm, toàn Đảng bộ đã tổ chức được 515 cuộc tiếp xúc, với 10.163 lượt người tham dự, phát biểu 2.262 lượt ý kiến đóng góp trực tiếp và 2.525 ý kiến góp ý bằng phiếu. Riêng trong năm 2010, có 68/69 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức tiếp xúc lấy ý kiến quần chúng (còn 1 chi bộ do chỉ có 1 quần chúng nên không tổ chức tiếp xúc) được 103 cuộc, với 2.176 người tham dự. Qua các buổi tiếp xúc có 430 ý kiến đóng góp tại hội nghị và 49 ý kiến góp ý bằng phiếu. Trong đó có 138 ý kiến về ưu điểm, 341 ý kiến đóng góp về những mặt hạn chế, khuyết điểm. Về nội dung góp ý, đa số quần chúng bày tỏ sự thống nhất trong phương pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động của các cấp uỷ Đảng, đã tạo được sự đoàn kết thống nhất trong từng tổ chức Đảng. Công tác phát triển đảng viên có sự tiến bộ hơn nhiều so với trước. Tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị cần quan tâm hơn công tác giáo dục thanh niên và tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên hoạt động tốt hơn. Đối với cơ quan, đơn vị có sự quan tâm đến công tác bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn; có quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức. Đối với đảng viên, đa số đảng viên có đạo đức lối sống lành mạnh, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên cũng còn một số ít đảng viên chưa chấp hành tốt giờ giấc làm việc, chưa thật sự gương mẫu trong công tác, chưa tích cực khắc phục những hạn chế đã được góp ý.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích mà cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng thực hiện tốt cuộc vận động trong 4 năm qua. Đồng thời, đồng chí Võ Văn Phuông cũng nêu lên một số yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với cấp uỷ và Ban Chỉ đạo các cấp cần thực hiện tốt trong thời gian tới, để Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được thành tích cao hơn, nhiều hơn nữa.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện cuộc vận động được Ban Thường vụ Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng khen thưởng

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cơ quan Dân Chính Đảng đã khen thưởng cho 3 tập thể, 2 cá nhân và biểu dương 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời khen thưởng  cho 25 tập thể, 30 cá nhân và biểu dương 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động năm 2010.

D.H