BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ KCQ Dân Chính Đảng: Công tác kết nạp đảng viên được chú trọng và thực hiện chặt chẽ

Cập nhật ngày: 03/07/2009 - 12:41

Đảng uỷ KCQ Dân Chính Đảng đặc biệt chú trọng đến việc phát triển Đảng từ lực lượng đoàn viên – thanh niên ưu tú. (Trong ảnh: Đồng chí Trương Văn Khua – Bí thư Đảng uỷ KCQ Dân Chính Đảng tặng hoa, quà cho ĐV-TN tiêu biểu ngày 20.5.2009)

Sáng ngày 30.6, Đảng uỷ KCQ Dân Chính Đảng tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng tháng đầu năm 2009.

Trong 6 tháng qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ KCQ Dân chính Đảng đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Ban thường vụ Đảng uỷ khối đã tập trung nghiên cứu sâu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Đảng bộ khối. Kịp thời củng cố các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đảm bảo đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác kết nạp đảng viên được cấp uỷ cơ sở ngày càng quan tâm chú trọng và thực hiện chặt chẽ, đã kết nạp 53 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt chỉ tiêu 3 đồng chí). Bên cạnh đó, Ban thường vụ Đảng uỷ khối cũng tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đối với tổ chức Đảng và đảng viên, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tế hoạt động, cũng như củng cố các tổ chức đoàn thể trong khối, nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Báo cáo của Ban thường vụ Đảng uỷ khối Dân chính Đảng cũng nêu một số hạn chế trong thời gian qua như: việc nắm bắt và dự báo diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức  còn chưa kịp thời; việc sinh hoạt chuyên đề tại cơ sở còn lúng túng, chất lượng chưa cao...

H.Đ