BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ KCQ Dân chính Đảng: Kết nạp thêm nhiều quần chúng ưu tú vào Đảng

Cập nhật ngày: 15/07/2011 - 02:14

Toàn cảnh hội nghị

(BTNO)- Sáng 15.7, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối cơ quan (KCQ) Dân chính Đảng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2011.

Trong 6 tháng đầu năm 2011, Ban Thường vụ Đảng uỷ KCQ Dân chính Đảng đã tập trung lãnh đạo, làm tốt công tác triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về kỳ bầu cử ĐBQH khoá XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; tổ chức tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong năm; triển khai, quán triệt gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KCQ Dân chính Đảng; thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2010; kịp thời củng cố, bổ sung cấp uỷ cơ sở đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng tại cơ sở.

Ban Thường vụ Đảng uỷ KCQ Dân chính Đảng đã kết nạp được 64 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 91,42% so với kế hoạch năm, vượt 29% so với kế hoạch kết nạp Đảng 6 tháng đầu năm. Trong đó cơ sở Đảng kết nạp đảng viên nhiều nhất là Đảng bộ Cục Hải quan, kết nạp được 5 đảng viên; quyết định thành lập 3 tổ chức cơ sở Đảng, gồm: chi bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Tây Ninh, chi bộ Trung tâm quản lý đầu tư xây dựng Tây Ninh và chi bộ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh. Hiện nay, tổng số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng uỷ khối là 70 cơ sở và 115 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở.  

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Qua đó, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khối đã phát hiện và có quyết định kỷ luật 6 đảng viên do vi phạm Điều lệ Đảng.

Cũng trong 6 tháng qua, Đảng uỷ khối đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính tích cực của đoàn viên, hội viên góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, gia đình chính sách, nhân dân nghèo vùng sâu vùng xa…

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt công tác đạt kết quả tốt, hoạt động  Đảng bộ khối cũng còn một số hạn chế trong thời gian qua, như: Việc theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng đảng viên để có biện pháp lãnh đạo tư tưởng của một số ít cấp uỷ cơ sở chưa kịp thời; công tác triển khai, quán triệt nghị quyết ở một số nơi còn chậm so với kế hoạch đề ra; chế độ thông tin báo cáo ở một vài đơn vị cơ sở chưa đảm bảo; nội dung chương trình sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ thường kỳ ở một số cơ sở Đảng chưa bám sát vào Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; sự điều hành phối hợp trong quá trình công tác của một số ít cấp uỷ cơ sở chưa tốt; trong thực hiện một số nhiệm vụ công tác còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

YK