BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ KCQ Dân Chính Đảng: Triển khai chỉ thị của Tỉnh uỷ về thực hiện các nghị quyết trung ương trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học- công nghệ

Cập nhật ngày: 04/09/2009 - 03:43

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 4.9, Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng đã tổ chức Hội nghị triển khai các chỉ thị 18, 19, 20 của Tỉnh uỷ và kết luận số 44-KL/TW của Bộ Chính trị về kết quả ba năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ”.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng- Phó bí thư Đảng uỷ đã thông báo các chỉ thị 18, 19, 20 của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Thông báo kết luận về các vấn đề khoa học-công nghệ và nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học-công nghệ từ nay đến năm 2020; về phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020; về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở.

Có thể nói, qua 12 năm thực hiện, Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) đã đi vào cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ cho hoạt động khoa học và công nghệ trong nhân dân. Song song đó, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh cũng đã phát triển mạnh mẽ, vai trò và vị trí sự nghiệp của giáo dục ngày càng được coi trọng. Mạng lưới trường, lớp, cơ sở giáo dục rộng khắp trên các địa bàn dân cư, đáp ứng yêu cầu học tập của con em nhân dân trong tỉnh. Đối với sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân, về cơ sở vật chất cũng như mạng lưới y tế tuyến cơ sở đã và đang được hoàn thiện, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên v.v… Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn nhiều khó khăn mà các cấp, các ngành cần thay đổi như tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh về y tế, về giáo dục, về khoa học công nghệ…

Hội nghị cũng đã nêu kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và giá dịch vụ y tế đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập); kết luận của Bộ Chính trị về kết quả ba năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số-kế hoạch hoá gia đình”. Theo đó, việc đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính vẫn phải đảm bảo vấn đề đủ ngân sách thực hiện khám chữa bệnh cho các tầng lớp nhân dân trong xã hội, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khoẻ; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia dân số- kế hoạch hoá gia đình, nâng cao trình độ dân trí, phát huy tiềm năng, tính năng động và phát triển toàn diện con người trong môi trường gia đình và cộng đồng…

YK