baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ KCQ Dân Chính Đảng: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 37 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng

Cập nhật ngày: 02/11/2009 - 05:44

Ngày 30.10.2009, Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng (KCQ-DCĐ) đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Thành phần dự họp gồm Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ KCQ-DCĐ; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

Các văn bản được triển khai tại hội nghị gồm: Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 4.8.2009 và Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 1.10.2009 của Tỉnh uỷ Tây Ninh về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của đảng. Kế hoạch số 96- KH/ĐUK, ngày 29.10.2009 của Đảng uỷ KCQ-DCĐ về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đảng bộ KCQ-DCĐ, Hướng dẫn số 24-HD/ĐUK ngày 29.10.2009 của Đảng uỷ KCQ-DCĐ về công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Mặc dù các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ KCQ-DCĐ có gặp khó khăn trong việc thực hiện cơ cấu nhân sự về tỷ lệ độ tuổi và giới tính, nhưng sau khi tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của cấp trên, các đại biểu sẽ cố gắng thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng.

Phúc Sơn