Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 

Cập nhật ngày: 18/02/2017 - 09:22

BTNO - Chiều 17.2, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ông Trương Văn Chiển – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Trương Văn Chiển- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016.

Năm 2016, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đề ra. Kịp thời triển khai đến đảng viên, quần chúng các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

Công tác kết nạp đảng viên vượt 40,83% (169/120 đồng chí), tăng 67 đồng chí (65,6%) so cùng kỳ năm 2015; kết nạp đảng viên nữ 69 đồng chí, đạt tỷ lệ 40,82%, bảo đảm theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ nữ trong tình hình mới.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh có bước phát triển hơn và ngày càng đi vào thực chất; 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở có đăng ký xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh ngay từ đầu năm. Công tác quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong từng chi bộ, đảng bộ và trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được chú trọng.

Khen thưởng Chi bộ Hải quan Cửa khẩu Xa Mát vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Năm 2016, có 28 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, trong đó có 5 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Ban Thường vụ Đảng ủy khối khen thưởng; 16 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 8 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; 1 tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2016, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 8,68%; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 0,31%.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã khen thưởng 5 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 8 tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên năm 2016; 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng khen thưởng cho 3 tập thể, 33 cá nhân tiêu biểu và biểu dương 8 tập thể, 55 cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trúc Ly