BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Triển khai học tập chuyên đề và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 12/07/2012 - 05:34

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng chuyên đề về Chủ tịch

Hồ Chí Minh

(BTNO)- Nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong các ngày từ 11-13.7.2012, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức triển khai học tập một số chuyên đề và tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho hơn 2000 cán bộ đảng viên ở các sở, ban, ngành trên địa bàn Thị xã Tây Ninh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Long – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh đã giới thiệu tác phẩm “Đường Kách Mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được xuất bản vào năm 1927. Tác phẩm gồm 3 nội dung cơ bản là : Những vấn đề lý luận Cách mạng chung; Tổng kết các cuộc Cách mạng điển hình trên thế giới, rút ra bài học cho Cách mạng Việt Nam; Xác định phương pháp tổ chức và hoạt động cách mạng.

Hội nghị cũng đã được nghe bà Nguyễn Thị Khuyên – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan tỉnh trình bày những nội dung về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua những câu chuyện thực tế cảm động trong cuộc đời của Bác, báo cáo viên đã giúp các học viên dễ tiếp thu nội dung chuyên đề, giúp học viên hiểu để học và làm theo gương Bác.

Thông qua việc học tập tác phẩm “Đường Kách mệnh” và những chuyên đề đã nêu ở trên, mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện tinh thần, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan liêu, thực hành dân chủ; ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ tỉnh.

Hữu Thiện