BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ khối Cơ quan tỉnh: Triển khai Nghị quyết Trung ương 4

Cập nhật ngày: 25/04/2012 - 05:44

Toàn cảnh hội nghị

(BTNO)- Ngày 25.4.2012, Đảng uỷ khối Cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đến các đại biểu là cán bộ chủ chốt đại diện cho 70 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh.

Các đại biểu đã được nghe Ban Thường vụ Đảng uỷ khối triển khai các nội dung về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gồm: Tình hình và nguyên nhân của những thành tựu, yếu kém, hạn chế trong xây dựng Đảng; mục tiêu cần thực hiện, tư tưởng, phương châm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết; nhóm giải pháp và tổ chức thực hiện.

Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch của Tỉnh uỷ Tây Ninh, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình; Một số hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc triển khai công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện, tổ chức phổ biến, quán triệt; Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ; Hướng dẫn của Ban Dân vận…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng cho gần 400 đảng viên đại diện cho 70 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ khối.

T.T