Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thông tin thời sự quý II.2019 

Cập nhật ngày: 29/06/2019 - 08:58

BTNO - Ngày 28.6, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý II.2019 cho đại diện cấp uỷ các chi bộ, đảng bộ cơ sở, báo cáo viên cơ sở đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối.

Ông Trương Văn Hùng- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UNBD tỉnh thông tin đến hội nghị một số kết quả chủ yếu về công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đạt được trong thời gian qua, như cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá hành chính nhà nước và kết quả một số chỉ số mà Trung ương xếp hạng Tây Ninh trong thời gian qua.

Ông Trương Văn Hùng- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UNBD tỉnh thông tin về kết quả CCHC của tỉnh thời gian qua.

Ông Hùng cũng cho biết, trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, tỉnh đang xây dựng thí điểm mô hình Bộ phận một cửa cấp huyện hiện đại tại huyện Bến Cầu và Hoà Thành. Tại Châu Thành, tỉnh thí điểm mô hình kết hợp giữa bưu điện huyện và Bộ phận một cửa huyện để giải quyết thủ tục hành chính, kết hợp triển khai công tác bưu chính công ích. Nếu mô hình hiệu quả, sẽ tiến hành triển khai rộng các huyện còn lại.

Ông Hùng cũng đề nghị, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, thông qua hội nghị này, đại biểu tích cực hỗ trợ tỉnh cùng thông tin, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về công tác CCHC của tỉnh.

Tại hội nghị, mọi người còn được nghe ông Nguyễn Văn Nhiếm – nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, Đại hội diễn ra trong hai ngày 26-27.6, ông Nguyễn Văn Hợp tái cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 75 vị vào làm ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, cử 10 uỷ viên tham gia Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hội nghị còn được nghe ông Phạm Văn Chỉnh- Trưởng ban Tuyên giáo, Tổng hợp (Đảng uỷ Khối) báo cáo chuyên đề “Các cường quốc điều chỉnh chiến lược toàn cầu và tác động của nó đối với Việt Nam”.

N.D