BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ khối Doanh nghiệp: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I năm 2010

Cập nhật ngày: 08/04/2010 - 05:48

Lễ bế giảng được tổ chức ngày 8.4.2010 tại hội trường cơ quan Đảng uỷ khối doanh nghiệp. Lớp bồi dưỡng có 57 học viên là đảng viên mới, công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Đảng uỷ khối.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Lê Văn Xền nói: “Trong tình hình hiện nay, việc giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ trí tuệ, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và phương pháp công tác cho đôi ngũ đảng viên, nhất là đảng viên mới trở thành nhiệm vụ cơ bản, cấp bách trong công tác xây dựng Đảng”. Phó Bí thư Đảng uỷ khối doanh nghiệp nhận định: Những kiến thức mà các học viên vừa được truyền đạt chỉ là những kiến thức cơ bản ban đầu về lý luận chính trị. Điều quan trọng là học viên phải biết vận dụng các kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn tại doanh nghiệp, nhằm đạt được nhiều thắng lợi mới trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Qua thu hoạch cuối khoá, 57 học viên tham dự lớp học đều đạt kết quả tốt trong khoá bồi dưỡng lý luận chính trị.

HOÀNG THI