BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ khối Doanh nghiệp biểu dương, khen thưởng: 10 tập thể và 32 cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cập nhật ngày: 23/09/2009 - 06:01

Các cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp biểu dương, khen thưởng.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Tây Ninh tổ chức liên hoan biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sáng 22.9.2009. Tại buổi liên hoan này, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã chọn biểu dương và khen thưởng 10 tập thể và 32 cá nhân có thành tích nổi bật trong việc thực hiện cuộc vận động.

Các tập thể được biểu dương, khen thưởng gồm: Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh; Chi bộ Nông trường Cầu Khởi (thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh); Chi bộ Phòng Kho quỹ (thuộc Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh); Nhà máy sản xuất tinh bột khoai mì, thuộc chi bộ Công ty cổ phần Khoai mì Nước Trong (trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Mía Đường); Tập thể Phòng Tổng hợp, thuộc Chi bộ Bảo Việt Tây Ninh; Chi bộ Công ty cổ phần và phát triển xây dựng Tây Ninh; Chi bộ Công ty cổ phần xây dựng giao thông Tây Ninh; Tổ Bảo vệ, thuộc chi bộ 1 (trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh); Chi bộ Trung tâm khai thác vận chuyển, thuộc Đảng bộ Bưu Điện Tây Ninh; Đảng bộ Viễn Thông Tây Ninh.

Trong số tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng có 2 tập thể và 3 cá nhân nổi bật được Ban tổ chức chọn tham gia giao lưu với các đại biểu dự liên hoan. Đó là Chi bộ Nông trường Cầu Khởi, đã lãnh đạo, chỉ đạo 100% đảng viên tham gia các lớp chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh và viết bài thu hoạch đạt yêu cầu; lãnh đạo các đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Tổ Bảo vệ, thuộc chi bộ 1 (trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh) là tập thể lao động xuất sắc hai năm 2007, 2008, đã bảo vệ an toàn tài sản của cơ quan và của khách hàng, không để xảy ra mất mát, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm tại cơ quan, đồng thời thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc sử dụng điện, nước của cán bộ, công nhân viên cuối ngày làm việc. Về cá nhân, có ông Lê Thành Công, Bí thư Chi bộ Công ty TNHH một thành viên khai thác thuỷ lợi, luôn gương mẫu trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; quản lý tài chính chặt chẽ, minh bạch, công khai; giải quyết đầy đủ kịp thời các chính sách, chế độ cho người lao động. Ông Nguyễn Hữu Tài, Bí thư Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh, luôn toàn tâm toàn ý tập trung cho việc xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, sâu sát với quần chúng, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, không quan liêu, tham nhũng. Chị Đinh Thị Toàn, nhân viên Công ty cổ phần Khoai mì Nước Trong (thuộc Công ty TNHH một thành viên Mía Đường Tây Ninh), còn rất trẻ, nhưng luôn có ý thức kỷ luật, kiên quyết chống nạn lãng phí, tham ô; cần cù, siêng năng lao động, thực hành tiết kiệm, xây dựng lối sống lành mạnh và có ích.

D.H