Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 

Cập nhật ngày: 18/02/2017 - 09:20

BTNO - Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh hiện có 41 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, với tổng số 1.838 đảng viên.

Trong năm 2016, công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở cơ sở được Đảng uỷ Khối và cấp uỷ cơ sở thực hiện kịp thời; kết nạp 122 đảng viên mới, tăng 34,4% so với Nghị quyết đại hội đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Năm vừa qua, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cũng đã tiếp nhận mới 15 tổ chức cơ sở đảng của các huyện và Khối các cơ quan tỉnh tham gia sinh hoạt; thành lập Đảng bộ Khu kinh tế tỉnh trên cơ sở sáp nhập 5 chi bộ cơ sở; thành lập 1 đảng bộ và 5 chi bộ cơ sở (nâng cấp từ chi bộ trực thuộc); giải thể 1 đảng bộ và 1 chi bộ cơ sở.

Trong công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã ban hành biểu điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và cụ thể hóa biểu điểm các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở năm 2016. Kết quả, có 34/41 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, trong đó có 3 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá là đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 15 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp và các cấp ủy cơ sở cũng đã quán triệt, triển khai thực các văn bản Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành Điều lệ Đảng đúng quy định; đã xử lý kỷ luật khai trừ 1 đảng viên và khiển trách 2 cấp ủy viên cơ sở do vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 của Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh vào hôm 17.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Khối đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm qua.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Tuyết trao giấy khen cho các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở tiêu biểu.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh phải phát huy hết vai trò, chức trách trong lãnh đạo, chỉ đạo; coi trọng việc nắm bắt tình hình về tư tưởng đảng viên, qua đó có những giải pháp phù hợp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đảng viên; phải có sự đổi mới trong công tác triển khai, quán triệt các Nghị quyết sao cho phù hợp với thực tế tại các đơn vị.

Quan tâm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trực thuộc Đảng uỷ quản lý để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, từ đó có những kiến nghị phù hợp để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc nhắc nhở Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp phải quan tâm và có những giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp; tiếp tục nâng cao công tác giám sát các tổ chức đảng để xây dựng chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện…

Hoa Lư